Aktuální informace

Městská policie získala pět nových vozidel

Strážníci slavnostně převzali z rukou primátora města Ústí nad Labem Petra Nedvědického pět nových služebních vozidel. Jedná se o historicky nejpočetnější jednorázovou obnovu vozového parku za dobu existence městské policie. 

Vzniká jedinečný komunitní projekt Účka

Město připravuje pro občany unikátní projekt Účka. Bonusový systém ocení lidi, kteří se budou aktivně podílet na zlepšování městského prostředí a komunitního života.

Město podpoří kulturu i volnočasové aktivity

Rada města schválila dotace v oblasti kultury i v oblasti volnočasových aktivit pro rok 2024 za téměř 5 mil. Kč.

Informace pro veřejnost a badatele

Badatelna Archivu města dočasně uzavřena.

Městské obvody dostaly finance na kontejnerová stání

Rada města schválila rozpočtové opatření v celkové výši 4 000 000 Kč. Finanční prostředky si shodně po částce 1 000 000 Kč rozdělí čtyři městské obvody.

Ústecký masopust oživil město

Karneval plný barev, hudby, masek a dobrého jídla přilákal několik stovek návštěvníků.

Vlastivědná přednáška o Rudolfu Jenatschkem v ústeckém infostředisku

Kromě cestovatelských besed se v Informačním středisku města Ústí nad Labem konají rovněž vlastivědné přednášky.

Plastika byla přemístěna do depozitáře

Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím stropu podzemních prostor Obchodního domu Labe, tedy investice soukromého subjektu, bylo nutné plastiku „Labe“ od akademického sochaře Karla Kronycha, přesunout. Plastika má základy právě při okraji konstrukce stropu.

Publikum bylo nadšeno z únorové přednášky

Několikavteřinový potlesk sklidil Šebestián Bok za svou cestovatelskou přednášku.

Město získalo dotaci na nákup nízkoemisních vozidel

Město plánuje nákup dalších nízkoemisních vozidel pro Pečovatelskou službu, příspěvkovou organizaci. Vozidla budou pořízena z financí získaných od Ministerstva práce a sociálních věcí.