Aktuální informace

Vánoční komentovaná procházka do historie

Pojďte s námi na poslední procházku tohoto roku a užijte si předvánoční čas.

Semafor v Bělehradské snížil počet dopravních přestupků

Podle průzkumu odboru dopravy a majetku došlo k výraznému poklesu případů překročení povolené rychlosti v Bělehradské ulici. Jde o snížení téměř o devadesát procent.

Kalendáře města 2023 jsou již k dostání v infostředisku

Od dnešního dne můžete v Informačním středisku města Ústí nad Labem zakoupit stolní i nástěnný kalendář. 

Dům Samaritán prošel odizolováním a dalšími úpravami

Objekt města v ulici Štefánikova využívaný Charitou Ústí nad Labem pro poskytnutí pomoci lidem v nouzi byl kompletně zasanován. Práce trvaly tři měsíce a vyšly na 1,8 milionu korun.

Pavel Trdla oslavil 70. narozeniny

Významný ústecký divadelník oslavil kulatiny. K životnímu jubileu mu přišel popřát první náměstek primátora Tomáš Vlach.

Na středisku MP bude pracovat Metropolnet i UJEP

Zhotovitelem stavby nového operačního střediska městské policie v ulici Na Nivách je společnost SIM stavby. Podílet se ní však bude i Metropolnet a UJEP.

Operační středisko městské policie vzniká Na Nivách

Budování operačního střediska v ulici Na Nivách bylo zahájeno. Práce na něm potrvají rok a vyjdou na více než padesát milionů korun.

Štěpán Javůrek navštívil ústecké infostředisko

Vyprávění úspěšného spisovatele nejen o jeho knihách si přišlo poslechnout více než 40 posluchačů.

S výsadbou lip pomohly děti ze Střekova

Nové lípy byly vysazeny v Truhlářově ulici na Střekově. Deset z nich vysadily děti ze střekovského dětského domova.

Návrh rozpočtu na rok 2023 projednali radní

Navržený rozpočet města na příští rok počítá s příjmy ve výši zhruba 2,5 miliardy korun, výdajová část by měla být přibližně o 275 milionů korun vyšší. Rozdíl by měly pokrýt přebytky hospodaření z předchozích let.