Zimní údržba

V rámci zimní údržby komunikací je zajišťováno zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a chodníků na základě  schváleného Operačního plánu zimní údržby komunikací, který je pro každé zimní období zpracováván v souladu s ustanovením zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

Pro účely zimní údržby jsou místní komunikace I. až III. třídy rozděleny do čtyř pořadí důležitosti s následujícími časovými limity pro zmírňování závad ve sjízdnosti:

  • I.pořadí                       do 4 hodin
  • II. pořadí                     do 12 hodin
  • III. pořadípo ošetření komunikací I. a II. pořadí, nejpozději však do 48 hodin

Při stanovení zařazení chodníků do zimní údržby se přihlíží k těmto faktorům:

  • intenzita využití
  • vedení tras prostředků veřejné přepravy osob
  • zvláštní význam komunikace pro pěší (přístupy k nemocnicím, školám apod.)
  • stavební stav komunikace pro pěší
  • potřeby integrovaného záchranného systému, zásobování obyvatelstva, sociálních služeb, pošty, komunálních služeb apod.

Případné další informace týkající se zimní údržby komunikací Vám rádi podají naši pracovníci na telefonním čísle 475 271 863, popř. napište nám.