Silniční hospodářství

SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ


 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Stavební práce (výkopové práce), zábory (lešení, staveniště, kontejnery), reklama "A", předzahrádky, kulturní, reklamní a jiné akce

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Doklad o zaplacení správního poplatku (jeho výše závisí na délce zvláštního užívání; do 10 dnů -  Kč 100,-, do ½ roku - Kč 500,-, do 1 roku – Kč. 1000,-
 • V případě ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu souhlas příslušného orgánu Policie ČR
 • Fotokopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace
 • Situační plánek

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin
 

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace

podrobně zde.

nahoru

 

ZVLÁŠTNÍ UŽÍVÁNÍ KOMUNIKACE (CHODNÍKU) - MÍROVÉ NÁMĚSTÍ, ATRIUM,HRNČÍŘSKÁ REVOLUČNÍ

(předzahrádky, lešení, konání kulturních akcí, kontejnery, výkopy)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Doklad o zaplacení správního poplatku (jeho výše závisí na délce zvláštního užívání; do 10 dnů -  Kč 100,-, do ½ roku - Kč 500,-, do 1 roku – Kč. 1000,-
 • V případě ovlivnění bezpečnosti nebo plynulosti silničního provozu souhlas příslušného orgánu Policie ČR
 • Fotokopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
 • Situační plánek
 • Fotografie stánku
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o povolení zvláštního užívání komunikace (chodníku) Mírové náměstí...

podrobně zde.

nahoru

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO VLASTNÍKY PARKOVACÍHO PRŮKAZU

pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • parkovací průkaz
 • platný řidičský průkaz
 • občanský průkaz
 • technický průkaz od vozidla

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 

 

Žádost pro vyhrazené parkoviště pro vlastníky parkovacího průkazu
 

podrobně zde.

nahoru

 

OMEZENÍ OBECNÉHO UŽÍVÁNÍ UZAVÍRKAMI A OBJÍŽĎKAMI

pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Souhlas dotčeného dopravního úřadu
 • Souhlas provozovatele dráhy (pokud jde o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha)
 • Souhlas provozovatelů veřejné linkové dopravy
 • Souhlas vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena a vlastníka pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka
 • Souhlas obce, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka
 • Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací (nutný souhlas příslušného orgánu PČR)
 • Situační plánek

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 - 11:00 a 13:00 - 17:00 hodin

8:00 - 11:00 a 13:00 - 15:00 hodin
8:00 - 11:00 hodin
 

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o povolení úplné uzavírky pozemní komunikace.

podrobně zde.

nahoru

 

PŘIPOJOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ NAVZÁJEM A SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ NA POZEMNÍ KOMUNIKACE

pro silnice II. a III. třídy a místní komunikace

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši Kč 500,-
 • Rozhledové poměry odsouhlasené Policií ČR
 • Fotokopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku
 • Výpis z katastru nemovitostí, ne starší než 6 měsíců, s uvedením, že pozemek, který bude připojen k pozemní komunikaci, je ve vlastnictví žadatele

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost o povolení k připojení na pozemní komunikaci

podrobně zde.

 nahoru

 

ŽÁDOST O VÝJIMKU ZE STANOVENÍ MÍSTNÍ A PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Vyplněnou žádost

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost o vyjímku ze stanovení místní a přechodové úpravy provozu na pozemních komunikacích

 

 nahoru

 

TAXISLUŽBA

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

Vydání průkazu řidiče taxislužby:

 • Vyplněnou žádost
 • Správní poplatek ve výši 500,- Kč

Vydání výpisu z evidence vozidel taxislužby a vydání evidenční nálepky:

 • Vyplněnou žádost
 • Technický průkaz
 • Osvědčení o registraci vozidla
 • Koncesi
 • Správní poplatek ve výši 500,- Kč (za vydání evidenční nálepky)
 • Správní poplatek ve výši 50,- Kč (za vydání výpisu z evidence vozidel TAXI při zapsání změn)
Úřední hodiny: Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.Informace v oblasti TAXI - od 1. 7. 2020

Žádost o vydání oprávnění řidiče taxislužby - od 23.5.2023

Žádost o vyřazení vozidla z evidence vozidel taxislužby - od 1.7.2020

Žádost o zařazení vozidla do evidence vozidel taxislužby - od 1.7.2020

Žádost o změnu údajů o vozidle do evidence vozidel taxislužby - od 1.7.2020

 


nahoru

 

STANOVENÍ MÍSTNÍ (PŘECHODNÉ) ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem, vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Vyplněnou žádost
 • Přehlednou situační mapu s vyznačením dopravního značení
 • Stanovisko Policie ČR, Dopravní inspektorát Ústí nad Labem – k urychlení vyřízení žádosti
 • Stanovisko obce
 • Stanovisko vlastníka (majetkového správce) dotčené komunikace (komunikací)

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý
Pátek:

8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hodin

8:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00 hodin

8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 111

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na odboru dopravy a majetku, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 

 

Žádost o stanovení místní úpravy

 

 

 

nahoru