Evidence řidičů

Hotové řidičské průkazy

Zjistěte, zda je Váš řidičský průkaz připraven k vyzvednutí. Informace jsou pravidelně aktualizovány.

Je důležité znát datum podání žádosti. 

K vyzvednutí jsou připraveny následující řidičské průkazy, o které bylo zažádáno v uvedeném dni nebo dříve.

 

Datum podání žádosti řidičského průkazu

 

 

18. září a dříve

 

 

 

 

 

Příklad: Zažádali jste si o řidičské průkazy 15. Října 2018, podíváte se na tuto stránku 29. října a v kolonce vidíte datum podání žádosti "17. Října 2018 a dříve". To znamená, že veškeré průkazy podané 17. října a dříve jsou připraveny k vydání. Tedy i ten z 15. října.

informace k vyzvednutí vyhotovených dokladů

K převzetí řidičského průkazu se dostavte na oddělení řidičských průkazů, vchod z Lidického náměstí (Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 01 00 Ústí nad Labem).

EVIDENCE ŘIDIČŮ

 


 

 

 

Vydání řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • řidičský průkaz žadatele

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, na který se údaje tisknou z počítače na přepážce
Vzor žádosti o udělení řidičského oprávnění a vydání řidičského průkazu

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele
 • jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu (tisk na papír A5)

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Vydání paměťové karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele
 • paměťovou kartu (jeli držitelem)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává osobně na přepážce
Pravidla nakládání s paměťovou kartou řidiče
Čestné prohlášení o ztrátě

Podrobný popis zde.


nahoru

 

 

 

Profesní způsobilost řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce
Vzor žádosti o vydání PPZŘ
Žádost o profesní způsobilost řidiče

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Výpis z evidenční karty řidiče

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.
Žádost o výdej dat z registru řidičů   (tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.

 

nahoru

  
 

Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu odborné způsobilosti

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem (postranní vchod z Lidického náměstí)

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní)
 • doklad prokazující absolvování minimálního počtu vyukových a vycvikových hodin v autoškole pro danou skupinu řidičského oprávnéní, kterou žadatel požaduje vrátit (viz § 45 odst. 3 zákona č. 247/2000 Sb., o získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách nekterých zákonů, ve znění pozdějších předpisů)
  Platí pouze v případech, pokud žadatel v rámci přezkoušení neprospěl při opakované zkoušceve lhůtě šesti měsíců ode dne konání první zkoušky.

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 
Žádost o vrácení odňatého řidičského oprávnění pro ztrátu odborné způsobilosti
(tisk na papír A4) 

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Vrácení řidičského oprávnění odňatého pro ztrátu zdravotní způsobilosti

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

platný doklad totožnosti žadatele

posudek o zdravotní způsobilosti (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní).

Pokud od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění uplynuly více než tři roky musí žadatel dále doložit:

doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 
Žádost o vrácení odňatého řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti
(tisk na papír A4) 
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel
(tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Žádost o odečet 3 bodů v bodovém hodnocení

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

 

 

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy (ke dni podání žádosti nesmí být starší než 1 měsíc)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

 

Žádost o odečtení 3 bodů z bodového hodnocení  (tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.

 


nahoru

  
 

Vrácení řidičského oprávnění pozbylého na základě bodového hodnocení

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 30 dní)
 • Doklad o zdravotní způsobilosti (lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
 • Doklad o psychické způsobilosti (posudek o výsledku dopravně psychologického vyšetření)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vrácení pozbylého řidičského oprávnění na základě bodového hodnocení
(tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Vrácení řidičského oprávnění pozbytého na základě uloženého zákazu řízení motorových vozidel nebo po upuštění nebo podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu nebo sankce ZŘMV nebo po výkonu trestu nebo po uplynutí zkušební doby kdy bylo uloženo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel.

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor právní - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • rozhodnutí nebo usnesení o podmíněném upuštění od zbytku zákazu řízení motorových vozidel nebo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel
 • Pokud ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu sankce zákazu řízení motorových vozidel nebo omezení spočívající ve zdržení se řízení motorových vozidel uplynul více, než jeden rok musí dále doložit:
 • doklad o odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (ke dni podání žádosti nesmí být starší 60 dní)
 • posudek o zdravotní způsobilosti
 • posudek o psychické způsobilosti (dopravně psychologické vyšetření) 

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 
Žádost o vrácení pozbylého řidičského oprávnění na základě uloženého zákazu řízení motorových vozidel  (tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

 

 

Vzdání se řidičského oprávnění (§ 94 odst. 2, 3 a 4 zákona č. 361/2000 Sb.)
nebo skupiny řidičského oprávnění (§ 93 odst. 2, písm. c) odst. 3 a 4 zákona 361/2000 Sb)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru řidičů, Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • platný řidičský průkaz žadatele

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Oznámení se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.
Oznámení o vzdání se řidičského oprávnění (tisk na papír A4)
Oznámení o vzdání se skupiny řidičského oprávnění (tisk na papír A4)

Podrobný popis zde.


nahoru