Vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

 

Profesní způsobilost řidiče

1. Základní informace:

Obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne na písemnou žádost řidiče, zda je řidič profesně způsobilý. Místo písemného rozhodnutí se vydá

  • řidičský průkaz, do kterého se zaznamená profesní způsobilost řidiče (viz vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů)
  • průkaz profesní způsobilosti řidiče, pokud řidič není držitelem řidičského průkazu vydaného Českou republikou nebo nemá na území České republiky obvyklé bydliště.

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, která žádá o profesní způsobilost nebo o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

Žádost o profesní způsobilosti řidiče musí mít písemnou formu.

Při podání žádosti pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti údaje uvedené v žádosti a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4. Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadu.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6. Formuláře, doklady, náležitosti:

K žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče musí žadatel doložit:

a)      platný doklad totožnosti žadatele,

b)      jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy,

c)      řidičský průkaz, kterým dokládá, že je držitelem řidičského oprávnění příslušné skupiny,

d)      doklad o úspěšném vykonání zkoušky v období 6 měsíců před podáním žádosti

e)      že se podrobil výuce v rámci pravidelného školení v plném rozsahu a způsobem předepsaným v § 48 zákona č. 247/2000 Sb.

Žádost se podává na formuláři, který si vyplní žadatel na přepážce.

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

  • 200,-Kč při vydání nového řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče
  • 200,-Kč při vydání nového průkazu profesní způsobilosti řidiče
  • poplatek hradí žadatel při podání žádosti

8. Lhůty pro vyřízení:

20 kalendářních dnů

9. Účastníci řízení:

Žadatel.

10. Právní úprava:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydán řidičský průkaz se záznamem profesní způsobilosti řidiče nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče.

14. Správce postupu:

Správní odbor.