Evidence vozidel

 

 

Žádost o přestavbu silničního vozidla (1)
Žádost o povolení výroby jednotlivého vozidla (2)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • podrobný popis přestavby silničního vozidla
 • návrh na změnu údajů zapisovaných v technickém průkazu silničního vozidla
 • technický popis s výkresovou dokumentací systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného celku vozidla, pokud nebyla schválena jejich technická způsobilost typu technickým protokolem vydaným zkušební stanicí

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394; 
fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce č. 14, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o přestavbu nebo o povolení výroby jednotlivého vozidla

Podrobný popis  zde.  


nahoru


 

Zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničních vozidel (dovezené vozidlo - první registrace v ČR)

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla z jiného státu EU, pokud byl vydán
 • osvědčení o registraci vozidla z jiného státu EU, pokud byl vydán
 • protokol o evidenční kontrole ne starší 30 dnů nebo technické kontrole před schválením
 • žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel
 • zelená karta 
 • zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 538; 475 271 539;     
fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou
Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • zelená karta
 • zplnomocnění při zastupování – plná moc nemusí být úředně ověřená
 • tabulky registrační značky vozidla v případě, že se jedná o jejich poškození

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 

Oznámení o ztrátě registrační značky

Žádost o vydání nového dokladu k vozidlu

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • tabulky registrační značkou vozidla
 • zelená karta (jedná-li se o ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu)
 • při vyřazení silničního vozidla z provozu lze registrační značky vozidla a osvědčení o registraci silničního vozidla vyzvednout pouze na registračním místě, kde bylo vozidlo vyřazeno z provozu
 • zánik vozidla lze provést na kterémkoliv registračním místě
 • zplnomocnění při zastupování – plná moc nemusí být úředně ověřená, ale musí být konkrétní

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit

Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Žádost o výdej dat z registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel
 • doklad o existenci právního zájmu žadatele, vycházejícího z příslušného zákona
 • zplnomocnění při zastupování – plná moc musí být úředně ověřená

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit

Žádost o poskytnutí údajů z registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.


nahoru

 

Žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru silničního vozidla (přihlášení nového vozidla)

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • přihláška k registraci vozidla
 • technický průkaz vozidla
 • zelená karta
 • zplnomocnění při zastupování - plná moc úředně ověřená

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394; 475 271 538; 475 271 397; 475 271 539;    
fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Žádost o přihlášení historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel  ( 1 )
Žádost o přihlášení  sportovního  vozidla do registru historických a sportovních vozidel ( 2 )

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Správní odbor - oddělení registru vozidel, 
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • původní registrační doklady, pokud existují
 • žádost o provedení testování historického vozidla, potvrzené krajskou komisí
 • barevné fotografie o rozměru 6x9cm, pravozadní a levozadní pohled
 • zelená karta 

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 539;
fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Přihláška k registraci sportovního vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Přihláška k registraci historického vozidla do registru historických a sportovních vozidel

Žádost o provedení testování historického vozidla

Žádost o uznání testování silničního vozidla

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla do registru silničních vozidel

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • zelená karta
 • zplnomocnění při zastupování – plná moc úředně ověřená
 • v případě přechodu vlastnického práva – doklad o nabytí vlastnického práva k silničnímu vozidlu

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Podrobný popis zde.


nahoru


 

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla
 • osvědčení o registraci vozidla
 • zplnomocnění při zastupování – plná moc nemusí být úředně ověřená, ale musí být konkrétní
 • tabulky registrační značky vozidla
 • platná evidenční kontrola

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 394, 475 271 397, 475 271 494, 475 271 538, 475 271 539, 475 271 507, 475 271 509

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz

Podrobný popis zde.


nahoru


 

 

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na přání, na nosné zařízení

Kde to vyřídíte:

Kterýkoliv úřad obce s rozšířenou působností v ČR

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele
 • živnostenský list podnikatele, zřizovací listinu právnické osoby, popř. výpis z obchodního rejstříku soudu
 • technický průkaz vozidla, nebyl-li ztracen nebo odcizen
 • osvědčení o registraci vozidla, nebylo-li ztraceno nebo odcizeno
 • registrační značky, pokud se nejedná o nové vozidlo
 • vyzvednout značku na přání lze pouze na registračním místě, na kterém byla značka objednána

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 494; 475 271 495;
fax: 475 271 492

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.

Žádost o vydání tabulky s registrační značkou

Podrobný popis zde.


nahoru

  
 

Vydání paměťové karty vozidla (karta podniku)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 • platný doklad totožnosti žadatele (OP nebo potvrzení o ztrátě (odcizení) OP + platný cestovní pas),
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba).
 • paměťovou kartu (jeli držitelem)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace. 
Žádost o vydání paměťové karta vozidla  (tisk na papír A4)
Pravidla nakládání s paměťovou kartou vozidla
Čestné prohlášení o ztrátě
Plná moc

Podrobný popis zde.


nahoru

 
 

Vydání paměťové karty dílny (servisní karty)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Správní odbor - oddělení registru vozidel,
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem

Co k tomu potřebujete:

 

 • platný doklad totožnosti žadatele (OP nebo potvrzení o ztrátě (odcizení) OP + platný cestovní pas),
 • živnostenský list podnikatele (fyzická osoba) nebo výpis z obchodního rejstříku vedeného soudem (právnická osoba),
 • úředně ověřená plná moc servisu (servisní dílny) pro žadatele – zplnomocnění servisu pro držitele karty,
 • kopie platného Osvědčení či Certifikátu vydaného Českým metrologickým institutem k ověřování záznamového zařízení,
 • v případě vyřizování žádosti na základě plné moci musí být podpis oprávněné osoby na žádosti úředně ověřen.
 • paměťovou kartu (jeli držitelem)

Úřední hodiny:

Pondělí   8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    –––
Pátek       8.00 – 11.00

Telefon:

475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

Formuláře:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na přepážce, případně vytisknout a vyplnit formulář v celém znění postupu řešení této životní situace.
Žádost o vydání servisní paměťové karty  (tisk na papír A4) 
Pravidla nakládáni s kartou servisu
Čestné prohlášení o ztrátě

Podrobný popis zde.


nahoru