Vydání mezinárodního řidičského průkazu

 

Vydání mezinárodního řidičského průkazu

1.    Základní informace:

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli řidičského oprávnění na základě jeho žádosti.

2.    Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vydán mezinárodní řidičský průkaz.

3.    Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o vydání mezinárodního řidičského průkazu musí držitel řidičského oprávnění předložit

a)      platný doklad totožnosti žadatele,

b)      platný řidičský průkaz žadatele nebo platný řidičský průkaz žadatele vydaný cizím státem,

c)      jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti a zobrazující žadatele v předním čelném pohledu s výškou obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy.

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4.    Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě.

5.    Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6.    Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na  přepážce, případně vytisknout a vyplnit přiložený formulář. Žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu je povinen převzít mezinárodní řidičský průkaz osobně.

7.    Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

-     za vydání mezinárodního řidičského průkazu se zaplatí správní poplatek ve výši 50,-Kč.

-     poplatek hradí žadatel při podání žádosti na přepážce

8.    Lhůty pro vyřízení:

Mezinárodní řidičský průkaz je vydán neprodleně.

9.    Účastníci řízení:

Žadatel.

10. Další požadované činnosti:

Žádné.

11. Právní úprava:

-        Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

-        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

-        Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydán mezinárodní řidičský průkaz.

14. Správce postupu:

Správní odbor.