Výpis z evidenční karty řidiče

 

Výpis z evidenční karty řidiče

1. Základní informace:

Výpis z evidenční karty řidiče se vydává na žádost řidiče.

2. Kdo je oprávněn podat žádost, apod.:

Žádost podává osoba, které má být vydán výpis.

3. Postup a podmínky pro vyřízení žádosti:

S žádostí o výpis z evidenční karty řidiče musí držitel řidičského oprávnění předložit:

a)      platný doklad totožnosti,

b)      platný řidičský průkaz žadatele (pokud vlastní)

Po podání žádosti příslušný pracovník Správního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem ověří podle dokladu totožnosti totožnost žadatele a doklad totožnosti vrátí žadateli.

4. Způsob podání žádosti:

Podáním žádosti osobně na úřadě, či v zastoupení na základě ověřené plné moci.

5. Adresa úřadu a úřední hodiny pro podání žádosti:

Magistrát města Ústí nad Labem

Správní odbor - oddělení registru řidičů, postranní vchod z Lidického náměstí

Velká Hradební 2336/8, Ústí nad Labem

PO, ST 8.00 - 17.00 hod.  ÚT 8.00-15.00 hod.  PÁ 8.00-11.00 hod.

Tel.: 475 271 544, 475 271 545, 475 271 546

E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

6. Formuláře, doklady, náležitosti:

Žádost se podává na formuláři, který je k dispozici na registru řidičů, případně vytisknout a vyplnit formulář zde.

7. Správní a jiné poplatky a způsob jejich uhrazení:

-    za výpis z evidenční karty řidiče z registru řidičů se platí 15,- Kč za stránku a  za každou další započatou stránku 5,-Kč,

-    poplatek hradí žadatel při podání žádosti

8. Lhůty pro vyřízení:

Výpis z evidenční karty řidiče je vydán bez prodlení po předložení žádosti – na počkání.

9. Účastníci řízení:

Žadatel.

10. Další požadované činnosti:

Žádné.

11. Právní úprava:

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

12. Opravné prostředky a jejich uplatnění:

Žádné.

13. Sankce a způsob jejich uplatnění v případě nedodržení předepsaných povinností:

Nebude vydán výpis z evidenční karty řidiče.

14. Správce postupu:

Správní odbor.