Majetková správa silničních pozemků

 

Majetková správa silničních pozemků

 

  

Majetková správa silničních pozemků (pronájmy, věcná břemena)

místní komunikace (pronájmy) a silniční pozemky v majetku města (věcná břemena)

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem; Odbor dopravy a majetku
Velká Hradební 2336/8; Ústí nad Labem; vchod z Lidického náměstí

Co k tomu potřebujete:

 • Věcná břemena (před podáním žádosti o vydání územního rozhodnutí – územního souhlasu):
  • vyplněná žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
  • výpis z obchodního rejstříku (je-li žadatelem právnická osoba)
  • oprávnění k podnikání (je-li žadatelem podnikatelský subjekt)
  • katastrální mapa se zákresem budoucí trasy budované infrastruktury
  • projektová dokumentace
  • plná moc žadatele (v případě, že žadatel není shodný s budoucím oprávněným), popř. osoby oprávněné k podpisu smlouvy (pokud není statutárním zástupcem budoucího oprávněného)
 • Věcná břemena (po dokončení stavby):
  • vyplněná žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
  • geometrický plán pro vymezení rozsahu věcného břemene
  • plná moc žadatele (v případě, že žadatel není shodný s budoucím oprávněným), popř. osoby oprávněné k podpisu smlouvy (pokud není statutárním zástupcem budoucího oprávněného)
 • Pronájmy (omezení užívání) stavby místní komunikace pro provádění výkopových prací:
  • vyplněná žádost o uzavření smlouvy o pronájmu
  • výpis z obchodního rejstříku (je-li žadatelem právnická osoba)
  • oprávnění k podnikání (je-li žadatelem podnikatelský subjekt)
  • podrobná situace

Úřední hodiny:

Pondělí a středa:
Úterý a čtvrtek:
Pátek:

8:00 – 17:00 hodin
8:00 – 15:00 hodin
8:00 – 11:00 hodin

Telefon:

475 271 851

Formuláře:

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Sazebník náhrad za zřízení věcného břemene
Stanovení náhrad za pronájem (omezení užívání) stavby místní komunikace
Smlouva o zřízení věcného břemene
Žádost o pronájem komunikace

PODROBNĚ  ZDE. 

 

 

V PŘÍPADĚ DÁLNIC A SILNIC I. TŘÍDY JE PŘÍSLUŠNÝM SILNIČNÍM SPRÁVNÍM ÚŘADEM:

pro DÁLNICE A RYCHLOSTNÍ SILNICE - MINISTERSTVO DOPRAVY

Adresa:

Ministerstvo dopravy

Nábřeží L. Svobody 12, 110 15 Praha 1

Telefon:

972 211 111 (225 131 111)

E-mail:

posta@mdcr.cz 

Web

www.mdcr.cz  

pro SILNICE I. TŘÍDY - KRAJSKÝ ÚŘAD ÚSTECKÉHO KRAJE

Adresa:

 

Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje

Velká hradební 3118/48; 400 01; Ústí nad Labem - centrum

 

Telefon:

475 657 111

E-mail:

urad@kr-ustecky.cz 

Web

www.kr-ustecky.cz 

Úřední hodiny:

Pondělí a středa: 8:00 – 17:00 hodin