Město Opava

Navázaná spolupráce

Se statutárním městem Opava byla navázaná spolupráce na začátku roku 2016, kde jsme se inspirovali projektem EMISE. S městem Opava nás spojuje často nepříznivý stav ovzduší, který dle posledních studií z větší části než průmysl způsobuje automobilová doprava a lokální topeniště.
Projekt EMISE je zaměřen právě na lokální topeniště. Jeho hlavním úkolem je aktivní osvěta obyvatel. Do projektu jsou zapojeni i studenti středních a základních škol. Sami studenti učí zájemce, jak správně topit, jaký je rozdíl při spalování mokrého a nebo suchého dřeva. Předávají si informace, jak sami sobě a svému okolí škodí, když se v kotli pálí odpadky a jaká zdravotní rizika, potíže a nemoci může takovéto chování způsobit.
V Ústí nad Labem bude tento projekt spuštěn koncem roku 2016. Zkušenosti jsme získali od studentů Slezského gymnázia. Více o projektu: http://emise.slezgymopava.cz/web/.

Opava dnes náleží k Moravskoslezskému kraji. Město leží v Opavské pahorkatině na řece Opavě. Většina území města Opavy leží ve Slezsku. Město Opava má s okolím okolo 70 tisíc obyvatel, samotné město má s městskými částmi skoro 60 tisíc obyvatel.

http://www.opava-city.cz/cs