Ústecký kraj

www.kr-ustecky.cz

Město se ve spolupráci s Ústeckým krajem aktivně podílí hned v několika sférách.

Jednou ze skupin je společné pořádání nebo spolufinancování kulturně-společenských a sportovních akcí. Mezi kulturní akce můžeme zahrnout mezinárodní hudební festival PORTA, společně vítáme v Severočeském divadle mladé hudebníky při ročníku Virtuosi per musica di pianoforte Ústí nad Labem. Ctíme i  tradice a vážíme si bohatství, které nám nabízí náš kraj, a každoročně se podílíme na Vinařských Litoměřicích. Mezi sportovní aktivity musíme vyzdvihnout ½ Maroton Ústí nad Labem a Mezinárodní taneční festival v Ústí nad Labem. Všechny tyto akce má Ústecký kraj zařazen do tzv. Rodinného stříbra Ústeckého kraje. Přehled všech těchto akcí je k dispozici na www.kr-ustecky.cz/kalendarium-2016/d-1697821/p1=218482. Do této skupiny můžeme i zahrnout i organizaci a účast na společných pietních akcí, jako např. pietní akt ukončení 2. světové války.

Další velice důležitou spoluprací je integrovaný dopravní systém (IDOS), který byl spuštění od 1. 1. 2016. Jedná se o částečné zapojení linek MHD Ústí nad Labem do jednotného tarifního systému Dopravy Ústeckého kraje. Znamená to, že mohou Ústečané s platnou jízdenkou využívat jak služeb městské hromadné dopravy, tak tzv. „zelených autobusů“ Dopravy Ústeckého kraje. Částečná tarifní integrace spočívá ve vzájemném uznávání vybraných jízdních dokladů Dopravy Ústeckého kraje na linkách MHD Ústí nad Labem a obráceně. V praxi to znamená, že jsou vzájemně uznávány papírové jízdní doklady, a to jak jednotlivé jízdenky, tak jízdenky časové. Bezkontaktní čipové karty Dopravy Ústeckého kraje budou v autobusech a  trolejbusech ústecké MHD uznávány až za situace, kdy Dopravní podnik města Ústí nad Labem vybaví svá vozidla novým odbavovacím systémem.

Papírové vícedenní jízdenky a průkazky budou vzájemně uznávány v rámci své časové a územní platnosti s tím, že u zlevněných jízdenek musí být cestující schopen prokázat nárok na slevu. Jednotlivé papírové jízdenky Dopravy Ústeckého kraje budou v ústecké MHD uznávány plně. Naopak jednotlivé jízdenky z městské hromadné dopravy budou v zelených autobusech uznávány v případě, pokud budou již předtím označeny ve vozidle MHD. Zelené autobusy totiž zatím nejsou vybaveny označovači.

Velice významným uskupením je Hospodářská a sociální rada Ústecka

www.hsr-uk.cz/

Vznik a cíle HSR-ÚK

HSRÚ byla založena 23. 5. 2003 v Ústí nad Labem za účasti významných podniků, podnikatelů, neziskových organizací, obcí a odborových organizací.
HSR-ÚK je zřízena jako iniciativní, koordinační a dohodovací subjekt pro jednání s vládou ČR, ministerstvy, ústředními správními úřady a  orgány Ústeckého kraje v otázkách hospodářského a sociálního rozvoje Ústeckého kraje.
Cílem HSR-ÚK je vyvážený hospodářský a sociální rozvoj Ústeckého kraje a zvyšování životní úrovně jeho obyvatel.
Členem HSR-ÚK mohou být HSR okresů, které jsou právnickou osobou a působí v okresech Ústeckého kraje.
HSR-ÚK prosazuje naplňování:

  • Globálního plánu revitalizace pánevních oblastí severozápadních Čech (GPR)
  • Státního programu rozvoje regionu severozápadních Čech
  • Programu rozvoje Ústeckého kraje (PR ÚK)
  • Budoucího rozvoje Ústeckého kraje (BROÚK)
  • Územního plánu velkého územního celku Ústeckého kraje (ÚP VÚC ÚK)

Kontakty

Hospodářská a sociální rada ÚK
tř. Budovatelů 2532
434 37 Most
IČO: 265 30 929

Předsedkyně HSR-ÚK
Gabriela Nekolová, DiS.
nekolova@hsr-uk.cz

Sekretariát
Mgr. Markéta Zelenková
sekretariat@hsr-uk.cz