Aktuální informace

Den pěstounství v Ústí nad Labem

V informačním středisku se dozvíte vše, co vás zajímá o pěstounské péči a prohlédnete si obrazy současných pěstounů.

Nový přechod vznikne ve Svádově

Předáním staveniště bude v pondělí 12. prosince zahájeno vybudování nového přechodu pro chodce ve Svádově v ulici Vítězná. Hotovo by mělo být v dubnu.

Knižní novinky v informačním středisku

V Informačním středisku města Ústí nad Labem je nyní k dostání velké množství nových knih nejrůznějších žánrů.

K uctění památky zesnulého hasiče vzniklo pietní místo

Statutární město Ústí nad Labem se připojilo k uctění památky zesnulého hasiče jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce Skalice u České Lípy a vyjadřuje rodině i kolegům upřímnou soustrast při této tragické události. Pietní místo se nachází v atriu Magistrátu města Ústí nad Labem.

Vánoční komentovaná procházka do historie

Pojďte s námi na poslední procházku tohoto roku a užijte si předvánoční čas.

Semafor v Bělehradské snížil počet dopravních přestupků

Podle průzkumu odboru dopravy a majetku došlo k výraznému poklesu případů překročení povolené rychlosti v Bělehradské ulici. Jde o snížení téměř o devadesát procent.

Kalendáře města 2023 jsou již k dostání v infostředisku

Od dnešního dne můžete v Informačním středisku města Ústí nad Labem zakoupit stolní i nástěnný kalendář. 

Dům Samaritán prošel odizolováním a dalšími úpravami

Objekt města v ulici Štefánikova využívaný Charitou Ústí nad Labem pro poskytnutí pomoci lidem v nouzi byl kompletně zasanován. Práce trvaly tři měsíce a vyšly na 1,8 milionu korun.

Pavel Trdla oslavil 70. narozeniny

Významný ústecký divadelník oslavil kulatiny. K životnímu jubileu mu přišel popřát první náměstek primátora Tomáš Vlach.

Na středisku MP bude pracovat Metropolnet i UJEP

Zhotovitelem stavby nového operačního střediska městské policie v ulici Na Nivách je společnost SIM stavby. Podílet se ní však bude i Metropolnet a UJEP.