Aktuality

Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Školské obvody v Ústí nad Labem

Byla aktualizována mapová aplikace Školské obvody v Ústí nad Labem. pro 1. a 2. stupeň základních škol a mateřské školy, spádové základní a mateřské školy. Obvody pro ZŠ jsou vymezeny dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, kterou se stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených statutárním městem Ústí nad Labem. Aplikace po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže školské zařízení, které zadané adrese přísluší.
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021

Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2021. Mapová aplikace obsahuje volební okrsky a volební místnosti, po zadání adresy (ulice + číslo popisné) ukáže volební místnost, která zadané adrese přísluší.
 

Územně analytické podklady 2020

Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána a kompletně doplněna mapová aplikace Územně analytické podklady 2020 (5. úplná aktualizace). Mapová aplikace ÚAP 2016 (4. úplná aktualizace) byla ponechána a nadále bude plně funkční. Do sekce Územně analytické podklady byly, ve formátu pdf, pro ÚAP 2020 přidány doplňující informační mapy a kartogramy (př. Vodní režim, Imisní znečištění a další).
 

Obce v okresu Ústí nad Labem

Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Obce v okresu Ústí nad Labem. Mapová aplikace zobrazuje, na podkladě Ortofoto 2020, hranice obcí spadajících pod správní obvod obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem. Použitá data ©ČÚZK RÚIAN.
 

Mapa pomoci

Mezi veřejné mapové aplikace byla přidána mapová aplikace Mapa pomoci. Mapová aplikace byla vytvořena za účelem rychlejšího přehledu o sociálních a jim podobných službách poskytovaných na území města.
 

Tipy na výlety

Do mapové aplikace Turistické zajímavosti v Ústí nad Labem a okolí bylo přidáno nové téma - Tipy na výlety. Tipy na výlety navrhlo oddělení GIS na základě vlastního průzkumu území, doporučení místních obyvatel a nejrůznějších propagačních materiálů. Jedná se především o turisticky atraktivní místa ve městech i otevřené krajině, která jsou zajímavá z kulturního, historického či přírodního hlediska. Jednotlivá místa jsou vždy doplněna o krátký popis, fotografie, GPS, případně webové stránky.
 

Nová funkcionalita Zobrazit souřadnice

Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Zobrazit souřadnice. Pomocí nástroje se lze přiblížit v mapě na zadané souřadnice. Do nástroje lze vkládat souřadnice S-JTSK (národní souřadnicový systém) a WGS84 (GPS, Google mapy, ...) v několika formátech. Např. pro vložení souřadnic, které lze získat z Google map, zvolte možnost WGS84 SS.ssss, zadejte souřadnici X (např. 50.660201) a Y (např. 14.037074) a zvolte Zobrazit. Mapa se přesune do místa, kde sídlí Magistrát města Ústí nad Labem. Tímto způsobem je možné podle známých souřadnic najít zájmové místo v mapové aplikaci města a zjistit např. jeho využití z pohledu územního plánu. Identické místo pak lze prozkoumat i na dalších mapových portálech jako jsou Mapy.cz nebo Google mapy. Nástroj najdete v levé horní části mapové aplikace.
 

Tisk dynamické legendy

Ve většině veřejných mapových aplikací města byl zpřístupněn nový nástroj - Dynamická legenda. Pomocí tohoto nástroje je možné doplňkově vygenerovat legendu pouze pro mapové prvky, které jsou aktuálně zobrazené v mapovém okně. Legendu pak lze připojit k výtisku samotné mapy. Tisk dynamické legendy je součástí nástroje Tisk - ikona tiskárny v nástrojové liště. Kompletní legendu pro celou mapovou vrstvu (bez ohledu na aktuální výřez mapového okna) lze stáhnout z aplikace Metadata a legendy pomocí tlačítka Vyhledat legendu.
 

Inovace webu a aplikací oddělení GIS - nový Mapový portál

Webové stránky oddělení GIS, odkud lze spuštět mapové aplikace pro veřejnost a kde jsou umístěné další informace související s mapami a geografickým informačním systémem (GIS) města, prošly několika inovacemi:

 • Web oddělení GIS se přesouvá z podstránek Odboru investic a územního plánování do samostatné sekce s novým názvem Mapový portál.
 • Mapový portál nyní naleznete na snadněji zapamatovatelné URL adrese www.usti-nad-labem.cz/cz/mapovy-portal/. Na mapový portál se lze rovněž dostat z hlavní stránky webu města kliknutím na dlaždici Mapový portál.
 • Jednotlivé podstránky Mapového portálu jsou nyní dostupné z menu na levé straně webu. Podívejte se na obrázek srovnání ZDE.
 • Úplnou novinkou je podstránka Webové aplikace, odkud lze spustit nový přehledný rozcestník územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů pro celé ORP Ústí nad Labem a přehledovou aplikaci legend a informací o datech použitých v mapových aplikacích (aplikace Metadata a legendy). Webové a mapové aplikace jsou vzájemně propojeny. Územně plánovací podklad nebo dokumentaci lze zobrazit v mapě pomocí tlačítka Veřejná mapa. Informace o datech nebo mapovou legendu lze zobrazit přímo pro konkrétní mapovou aplikaci procházením aplikace Metadata a legendy nebo přímo z prostředí mapové aplikace.
 • Portál ÚAP (územně analytických podkladů), který byl dostupný na samostatné stránce (https://mapy.usti-nad-labem.cz/uap/) se přesouvá pod Mapový portál a je dostupný z menu na levé straně webu.
 • Všechny mapové aplikace lze nyní spouštět také přes QR kódy. QR kód konkrétní mapové aplikace lze zobrazit kliknutím na symbol QR kódu pod obrázkem na stránce aplikací.
 • Přepracováno bylo vyhledávání v mapových aplikacích. Nyní lze jednoduše vyhledávat parcely, katastrální území, obce, adresy a ulice v jednom textovém poli. Nástroj vyhledávání bude dynamicky našeptávat dostupné výsledky. Výsledek vyhledávání adresy lze rovnou zobrazit také v Google mapách.
 • Portál ÚAP (územně analytických podkladů), který byl dostupný na samostatné stránce (https://mapy.usti-nad-labem.cz/uap/) se přesouvá pod Mapový portál a je dostupný z menu na levé straně webu.
 • Kresba parcel a informace dostupné po kliknutí na parcelu jsou nyní aktualizovány každý den.
 • Kopírování URL adresy pro WMS prohlížecí služby města, které jsou k dispozici na stránce WMS služby, je nyní zjednodušeno. Stačí kliknout na tlačítko Kopírovat URL.
 • Web oddělení GIS, resp. Mapový portál prošel také několika designovými vylepšeními.

Doufáme, že novinky přispějí k lepší orientaci v mapách města i všech souvisejících informacích a agendách.

 

Historické mapy

Mapová aplikace Historické mapy v ORP Ústí nad Labem je převedena do nového modernějšího prostředí. Již není nutné instalovat plugin Adobe Flash Player, aplikace běží i na mobilních telefonech a lépe se ovládá. Aplikace nabízí 2 synchronizovaná mapová okna, do každého lze přidat jiný mapový podklad a vzájemně je překrývat. Snadno tak lze pozorovat vývoj vybrané lokality v různých časových obdobích (dle zvoleného mapového podkladu). Aplikace obsahuje mapové podklady za posledních 170 let - od Císařských otisků z roku 1842 po aktuální leteckou mapu z roku 2018.