Zajímavé odkazy

Podívejte se na zajímavé projekty, aplikace, portály a další informace ze světa map, prostorových dat a geografických informačních systémů jiných českých i zahraničních subjektů. Na tuto podstránku jsou umisťovány weby napříč obory (veřejná správa, věda, volný čas, ...) a tématy (doprava, geologie, katastr, ..), které se dají interpretovat prostřednictvím map či prostorových dat a které nám přijdou obsahově užitečné nebo jinak zajímavé z pohledu laické nebo odborné veřejnosti.

3D mapy

Aplikace zaměřené na zobrazení 3D map a 3D scén.

3D lokální scéna ČÚZK (S-JTSK)

Mapová aplikace ČÚZK je určená k prohlížení výškopisných dat ve 3D scéně. Aplikace nabízí různé možnosti znázornění reliéfu: obarvený stínovaný reliéf, sklonitost svahů, orientace svahů, prostý stínovaný reliéf. Aplikace v základním provedení nabízí prohlížení těchto vrstev: Databáze bodových polí, Registr výškových objektů, vybrané stavební a terénní objekty ZABAGED®, komunikace ze ZABAGED, objekty ZABAGED nad ortofotem a všechny objekty ZABAGED. Orientaci usnadní zobrazení GEONAMES ve formě 3D popisků pro různé kategorie prvků.

Přejít na web

Alternativní souřadnicové systémy

Projekty, které různými způsoby zjednodušují určování zeměpisné polohy.

plus+codes

Google publikoval tzv. Open Location Code (OLC), nazývá je adresami pro každého, ať je kdekoliv. Jde o alternativu tradičnímu souřadnicovému systému založeném na zeměpisné šířce a délce. Google místa překóduje do snadněji zapisovatelného textového řetězce.

Přejít na web

what3words

Služba, která zakóduje zeměpisné souřadnice do trojice slov. Autoři služby rozdělili zemský povrch na čtverce o straně 3 metry. Jsou jich asi tři bilióny a každý z nich je označen trojicí snadno zapamatovatelných slov (aspoň v kontextu souřadnicových systémů). Přitom vybírat můžete z (zatím) devíti jazyků.

Přejít na web

Doprava a cestování

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na dopravu a cestování.

ŘSD - Geoportál silniční a dopravní sítě

Geoportál ŘSD, který formou mapových aplikací nabízí náhled na silniční a dálniční síť ČR, aktuální uzavírky, plánované uzavírky, odpočívky a další témata. Na geoportálu lze najít i další zajímavý obsah.

Přejít na web

Srážky se zvěří

Mapová aplikace, která zobrazuje místa dopravních srážek se zvěří. Aplikace vznikla za účelem sjednocení údajů, které evidují např. hospodáři jednotlivých mysliveckých sdružení, Dopravní policie, jednotlivé pojišťovny, ale údaje může po registraci vkládat každý.

Přejít na web

Travelscope

Interaktivní webová mapa, která zobrazuje země podle toho, zda jsou přístupné jen na základě cestovního pasu nebo je nutné vyřizovat víza. Při základním zobrazení mapa zachycuje jednotlivé země světa podle toho, do kolika zemí si vystačíte s jejím pasem bez nutnosti víza. Po „rozkliknutí“ některého ze států je možné pomocí animovaných linií zjistit, do kterých zemí je bezvízový styk umožněn. Zvolit lze i konkrétní kombinace domácí a cílové země, která umožní vypsat možnosti vycestování přímo pro tento vybraný pár.

Přejít na web

Geologie

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na geologická data.

Geologické a geovědní mapy - Radon a radonové mapy okresu Ústí nad Labem

Souhrnné informace o výskytu radonu a radonových rizicích v okrese Ústí nad Labem. V dalších částech webu lze najít mnoho jiných geologických map pro územní celky celé ČR. Stránky neprovozuje Česká geologická služba. Web ze záliby nezávisle provozuje Pavel Bokr jako soukromá osoba.

Přejít na web

EGDI

Geologické mapy Evropy.

Přejít na web

Česká geologická služba

Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky. Jedná se zejména o primární mapové podklady, aplikovaná data a informace o geologické prozkoumanosti území ČR.

Přejít na web

Historické mapy

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na historické mapové podklady.

Virtuální mapová sbírka (VÚGTK, v.v.i.)

Digitální staré mapy, atlasy a glóby, které lze prohlížet prostřednictvím 2D a 3D mapových aplikací.

Přejít na web

Informace ze světa GIS

Webové portály zaměřené na informace ze světa geoinformatiky a map.

GISPortal.cz

Webový portál, který publikuje informace z české i mezinárodní geoinformační komunity, vědecké i populárně naučné články, reporty z domácích i zahraničních GIS konferencí.

Přejít na web

Geobusiness

Zprávy ze světa geoinformatiky, BIM, katastru, GNSS, UAV.

Přejít na web

Geoinformační křižovatka

Geoinformační křižovatka soustřeďuje informace ze světa GIS na jednom místě. Do projektu jsou zapojeny firmy, úřady, školy, odborné organizace a odborné blogy.

Přejít na web

Katastr nemovitostí a národní datové sady

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na národní datové sady, registry a katastrální mapu.

Geoportál ČÚZK

Geoportál ČÚZK je komplexní internetové rozhraní pro přístup k prostorovým datům pořizovaným a aktualizovaným v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK). Jedná se např. o data Katastru nemovitostí, RÚIAN, ZABAGED a jiné. Geoportál umožňuje na jednom místě vyhledat informace o prostorových datech resortu ČÚZK, dále umožňuje si tato data prohlédnout, případně objednat ve formě souborů či služeb.

Přejít na web

Data katastru nemovitostí (KN) a RÚIAN Českého úřadu zeměměřičského a katatrálního (ČÚZK)

ČÚZK prostřednictvím svého mapového serveru publikuje data RÚIAN a katastru nemovitostí v tabulkových, GIS a CAD formátech ke stažení. K dispozici jsou data katastrální mapy ve formátu SHP (týdenní aktualizace), data katastrální mapy ve formátu DGN a DXF (denní aktualizace), data potvrzených geometrických plánů ve formátu VFK – ISKN (měsíční aktualizace) a další.

Data KN a RÚIAN v SHP Data KN v DGN Data KN v DXF Adresní místa RÚIAN v CSV

iKatastr

Webová mapová aplikace, která ukazuje informace z katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje zobrazovat katastrální mapy a informace z katastru nemovitostí jako jsou čísla popisná a čísla parcel. iKatastr je dostupný také jako nativní aplikace pro AndroidiOS.

Přejít na web

Národní geoportál INSPIRE - mapová aplikace

Mapová aplikace, která sdružuje data spadající do působnosti směrnice INSPIRE. Kromě těchto dat jsou v aplikaci k nalezení i další datové sady, které jsou používány k výkonu veřejné správy na území České republiky, popř. jsou jinak zajímavé pro veřejnost. Aplikace je součástí Národního geoportálu INSPIRE, který je rozhraním pro přístup k tematickým mapovým datům několika desítek subjektů – od centrálních orgánů veřejné správy, krajské úřady, obce, výzkumné instituce, až po soukromé firmy – a zobrazovanými daty pokrývá širokou škálu oborů činnosti. V aplikaci lze najít např. data katastrální mapy, ZABAGED, III. vojenského mapování, II. vojenského mapování, správního členění, ortofotomapy, data z oblastí životního prostředí, geologie, dopravy, socioekonomie a další.

Přejít na web

Open data

Webové zdroje, ze kterých lze prostorová data stahovat pro vlastní využití - otevřená prostorová data.

Open Land-Use Map

Otevřená geografická data využití půdy. Data lze stahovat ve vektorové podobě (shp) po územních celcích LAU2.

Přejít na web

Otevřená data AOPK ČR

Otevřené datové sady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V tabulkových i geografických formátech lze stahovat např. data chráněných území, památných stromů, ptačích oblastí, migračních koridorů a další.

Přejít na web

poi.cz

Otevřené datové sady bodů zájmu pro ČR.

Přejít na web

Smart POI data set

Celosvětová datová sada čítající cca 24 milionů bodů zájmu, distribuovaná ve formátu RDF.

Přejít na web

The USGS Earthexplorer

Aplikace umožňuje vyhledávat a stahovat data satelitních a leteckých snímků a další kartografické produkty z mnoha zdrojů. Jedná se např. o data Landsat, Sentinel nebo digitální modely terénu SRTM. Pro stahování dat je nutná registrace. Web provozuje „geologická služba Spojených států amerických“ - United States Geological Survey (USGS).

Přejít na web

Památková péče

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na památkovou péči.

Geoportál památkové péče

Geoportál Národního památkového ústavu.

Přejít na web

Památky na mapách

Webový mapový portál, který zpřístupňuje řadu historických mapových podkladů, které se vážou k 60 vybraným zámeckým (či hradním) areálům ve správě Národního památkového ústavu (NPÚ) a jejich okolí. K dispozici jsou rovněž 3D scény a trojtrozměrné modely.

Přejít na web

Plánování tras a úprava GPX souborů

Online aplikace pro plánování tras, práci s GPS soubory a provádění jiných operací, které se mohou hodit pro podporu Vašich outdoorových aktivit.

BRouter

Webový plánovač tras, včetně výškových profilů, délka trasy a další parametrů.

Přejít na web

Mygpsfiles

Webová aplikace pro editace GPX souborů - rozdělování trasy na více segmentů nebo tras, editace průběhu trasy pomocí vertexů, export tras, úprava průměrných rychlostí, směru trasy a dalších parametrů GPX souboru, zobrazování trasy v Earth 3D.

Přejít na web

Socioekonomické jevy

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na sociální a ekonomické jevy v území.

Mapa kriminality

Mapa kriminality zobrazuje data trestné činnosti, která pravidelně publikuje Policie ČR. Jedná se o projekt Otevřené společnosti, o.p.s.

Přejít na web

Prazdnedomy.cz

Databáze dlouhodobě prázdných domů na území ČR. Projekt spolku Prázdné domy z.s.

Přejít na web

Satelitní snímky

Online zdroje satelitních (družicových) snímků.

WorldView

Mapová aplikace, která sdružuje globální satelitní snímky z nejrůznějších zdrojů. Některá data jsou aktualizována v intervalu i třech hodin a poskytují tak náhled na aktuální stav lokality. Aplikaci provozuje americká NASA.

Přejít na web

Ústí a Ústecko

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na správní území města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje.

Digitální povodňový plán města Ústí nad Labem

Informace o povodňovém plánu města Ústí nad Labem.

Přejít na web

Portál digitální mapy veřejné správy Ústeckého kraje

Mapové aplikace pro veřejnost a Geoportál ÚAP Ústeckého kraje.

Přejít na web

Životní prostředí

Mapové aplikace a geografické portály zaměřené na jevy související s životním prostředím.

Hlásná a předpovědní povodňová služba

Mapa stavů a průtoků na tocích ČR. Mapa je provozována Českým hydrometeorologickým ústavem.

Přejít na web

InterSucho

Web zaměřený na vizualizaci stavu sucha a dalších veličin na území ČR, Slovenska a střední Evropy. Stav sucha je zveřejňován v týdenním intervalu. Web nabízí i předpovědi sucha a dalších veličin, a to vždy na 10 dní dopředu.

Přejít na web

KlimatickáZměna.cz

Web nabízí přehledné mapky a grafy z oblasti klimatologie, zemědělství, lesnictví, vodní bilance atd. Některé mapky ukazují výhledy daných veličin do roku 2090. Vedle výhledů lze v mapách zobrazit i stavy z minulosti a v čase je animovat.

Přejít na web

Koupací vody

Mapa kvality koupacích vod ČR. Sběr a vyhodnocení kvality koupacích vod probíhá během koupací sezóny (zpravidla od května do září). Mapu provozuje Koordinační středisko pro rezortní informační systémy KSRZIS.

Přejít na web

RESTEP - obnovitelné zdroje

Interaktivní mapa obnovitelných zdrojů pro regionální udržitelné plánování v energetice.

Přejít na web

Poslední aktualizace: 26. 11. 2018, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Holá