O Mapovém portálu

Co je to Mapový portál?

Mapový portál poskytuje občanům a návštěvníkům statutárního města Ústí nad Labem informace, které mají vazbu na území města nebo ORP a dají se přehledným způsobem zobrazovat v mapách.

Mapy jsou poskytovány prostřednictvím mapových aplikací, map ke stažení (ve formátu PDF), nebo WMS služeb:

Mapové aplikace

Mapové aplikace umožňují interaktivní práci s mapami. V mapě se lze pohybovat, přibližovat, měnit obsah, vyhledávat objekty, klikáním do mapy lze zjišťovat informace k objektům v mapě a spoustu dalších úkonů.

Mapové aplikace jsou k dispozici na stránce "Mapové aplikace"

Přejít na stránku

Mapy ke stažení

Mapy ke stažení představují soubor statických mapových výstupů ve formátu PDF.

Mapy si můžete stáhnout na stránce "Mapy ke stažení".

Přejít na stránku

WMS služby

WMS služby umožňují přidat některé mapové vrstvy z našich mapových aplikací přímo do Vašeho GIS softwaru, jako je například ArcMap, ArcGIS Pro nebo qGIS.

Více o WMS službách a jejich seznam naleznete na stránce "WMS služby".

Přejít na stránku

Kromě hlavních témat Mapový portál sdružuje rovněž další informace, které se týkají map a geografického informačního systému (GIS) města. Na stránce Výdej dat se dozvíte komu a jakým způsobem lze vydávat geografická data z datového skladu. Na stránku Zajímavé odkazy jsou umisťovány zajímavé mapové projekty jiných subjektů, ze kterých lze čerpat mnoho informací. Webové aplikace obsahově doplňují mapové aplikace. Webové aplikace usnadňují orientaci v geografických datech a mapových aplikacích, zobrazují informace o geografických datech (tzv. metadata) a jejich legendy.

Další součástí Mapového portálu je stránka Územně analytických podkladů, kde lze kromě povinně zveřejňovaných informací nalézt mnoho údajů a funkcionalit nad rámec zákona.

Výdej dat Zajímavé odkazy Webové aplikace Územně analytických podkladů

Kdo je provozovatelem Mapového portálu?

Provoz Mapového portálu zajišťuje oddělení GIS Odboru  územního plánování a stavebního řádu(OÚPSŘ) Magistrátu statutárního města Ústí nad Labem.

Kontakty

Co je to GIS (Geografický informační systém)?

GIS je informační systém, který umožňuje ukládat, spravovat a analyzovat prostorová (geografická) data.

Dle definice ESRI je GIS organizovaný soubor počítačového hardware, software a geografických údajů (naplněné báze dat) navržený pro efektivní získávání, ukládání, upravování, obhospodařování, analyzování a zobrazování všech forem geografických informací.

Další informace o GIS lze najít např. na Wikipedii.

Jednou ze součástí GIS města je tento Mapový portál.

Správný chod mapových aplikací

Pro správný chod mapových aplikací je nutné mít v internetovém prohlížeči povolenou technologii Javascript. Tato technologie je ve většině případů a ve většině prohlížečů ve výchozím nastavení povolena. Na webu enable-javascript si můžete ověřit, zda máte JavaScript povolený, případně zjistit, jak jej aktivovat.

Mapové aplikace běží i na mobilních zařízeních (Android, iOS, Windows Phone) a samy se přizpůsobují velikosti displeje. Aplikace jsou vytvořeny v prostředí Web AppBuilder for ArcGIS (Developer Edition) nebo ArcGIS Story Maps.

PC
Mobilní telefon
Tablet
Windows
Android
iOS

Aktualizace dat a správa mapových aplikací

Mapové aplikace spravují zaměstnanci oddělení GIS.

Aktualizace dat a údržba aplikací probíhá zpravidla v pátek od 11:00 do 13:00. V tomto čase se může stát, že aplikace nebudou plně funkční. Děkujeme za pochopení.

Více informací

Informace o aktualizacích konkrétních datových sad a další podrobnosti lze zjistit klinkutím na ikonu Informace o použitých datech pod náhledovým obrázkem aplikace, ale také přímo v mapové aplikaci v nástroji Metadata nebo ve webové aplikaci Metadata a legendy. Datum poslední aktualizace dat je k dispozici pod popisem každé aplikace.

Informace o použitých datech aplikace
Informace o p. datech


Metadata a legendy

Ovládání mapových aplikací

Někdy nemusí být úplně snadné se v mapové aplikaci zorientovat. Aplikace může obsahovat velké množství mapových vrstev a mnoho možností, jak s nimi pracovat.

Proto jsou pro Vás připravovány video-návodypodrobné textové návody, které by Vám měly práci s mapovými aplikacemi usnadnit a inspirovat Vás pro maximální využití jejich potenciálu.

Video-návody jsou dostupné přímo v mapových aplikacích, na podstránce Video-návody nebo po kliknutí na ikonu Video-návody na ovládání aplikace pod náhledovým obrázkem aplikace.

Podrobné textové návody jsou dostupné přímo z aplikace nebo po kliknutí na ikonu Nápověda k ovládání aplikace pod náhledovým obrázkem aplikace.

Ikona Video-návody
Ikona Video-návody
Ikona  Nápověda
Ikona Nápověda...


Video-návody

QR kódy pro spouštění mapových aplikací

Pro spuštění mapové aplikace v mobilním zařízení lze využít QR kód. QR kód mapové aplikace je možné zobrazit po kliknutí na ikonu QR kód pod náhledovým obrázkem aplikace. QR kód se zobrazí místo náhledového obrázku.

QR kód
Ikona QR kód

Další činnosti oddělení GIS

Vedle provozu Mapového portálu oddělení GIS zajišťuje:

  • provoz mapového portálu pro zaměstance magistrátu, který slouží hlavně jako podpůrný nástroj pro rozhodování při výkonu agend
  • správu a aktualizace geografických dat města
  • softwarového vybavení GIS magistrátu
  • zpracování tematických map a prostorových analýz pro podporu rozhodování při výkonu agend magistrátu
  • sběr dat v terénu prostřednictvím GPS
  • poskytování geografických dat projektantům a studentům
  • pořizování územně analytických podkladů (ÚAP) - aktualizaci sledovaných jevů (údajů o území) a jejich zapracování do datového modelu, zpracování podkladů pro rozbor udržitelného rozvoje území
  • evidence územně plánovacích dokumentů a územních studií pro správní obvod úřadu územního plánování
  • vymezování zastavěných území pro správní obvod úřadu územního plánování a jejich aktualizace

Poslední aktualizace: 2. 2. 2021, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Holá