Webové aplikace

Územně plánovací dokumentace a územně plánovací podklady ORP Ústí nad Labem

Úvodní okno aplikace zobrazuje přehled územně plánovací dokumentace (ÚPD) a územně plánovacích podkladů (ÚPP) obcí v ORP Ústí nad Labem. Pro každou obec lze zobrazit detail, ve kterém jsou k dispozici příslušné dokumenty ÚPD a ÚPP (výkresy a texty). Kliknutím na odkaz Veřejná mapa lze položku ÚPD nebo ÚPP zobrazit v dynamické mapové aplikaci. Další informace o položce ÚPD nebo ÚPP lze získat kliknutím na odkaz iLAS.

Datum aktualizace: 11.10. 2018

Metadata a legendy

V aplikaci lze vyhledat informace o mapových vrstvách použitých v mapových aplikacích (tzv. metadata). Po spuštění aplikace se zobrazí seznam mapových aplikací publikovaných na tomto Mapovém portálu. Po kliknutí na konkrétní mapovou aplikaci v seznamu se zobrazí metadata mapových vrstev. Metadata poskytují informace např. o datu vzniku vrstvy, o datu aktualizace vrstvy, o původu vrstvy apod. Součástí aplikace jsou také legendy mapových vrstev, které je možné stáhnout v PDF nebo vytisknout.

Datum aktualizace: aktualizace metadat a legend probíhá vždy při aktualizaci mapové vrstvy

Poslední aktualizace: 2. 2. 2021, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Holá