WMS služby

K čemu slouží WMS služby?

WMS služby slouží pro přidání některých mapových vrstev z našich mapových aplikací přímo do Vašeho GIS softwaru, jako je například ArcMap, ArcGIS Pro nebo qGIS. Přidané vrstvy lze ve Vašem softwaru zobrazovat a prohlížet. WMS služby jsou poskytovány zdarma a bez registrace. Podívejte se na této stránce níže, jaké WMS služby jsou pro Vás k dispozici.

WMS služby teoreticky

WMS je zkratkou pro Web Map Service (webová mapová služba). Jedná se o standard vyvinutý a dále rozšiřovaný Open Geospatial Consortium (OGC). Služba pracující na principu klient-server umožňuje sdílení geografické informace ve formě rastrových map v prostředí Internetu. Více informací se dozvíte např. ZDE.

Jak si přidám WMS do svého GIS software?

Podívejte se na krátká videa, jak si přidat naší WMS službu do Vašeho GIS software.

ArcMap
ArcGIS Pro
qGIS

WMS služby k připojení

Seznam WMS služeb publikovaných veřejnosti:

Blokové čištění komunikací

Blokové čištění komunikací v Ústí nad Labem

Brownfieldy

Plochy brownfields v Ústí nad Labem

Mapa pomoci

Mapa pomoci  Ústí nad Labem

Památková péče

Objekty a plochy památkové péče v ORP Ústí nad Labem

Parkování

Parkoviště, parkovací zóny, parkovací zařízení, parkovací automaty v Ústí nad Labem

Školství

Školské obvody a školská zažízení v Ústí nad Labem

Územní plán Ústí nad Labem

Koordinační výkres

Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem

Plochy s rozdílným způsobem hospodaření (nezávazná vektorizace)

Hlavní výkresy

Výkresy koncepce veřejné infrastruktury

Výkresy základního členění území

Výkresy veřejně prospěšných staveb

Výkresy etapizace

Výkresy změn územních plánů obcí

Územně analytické podklady ORP Ústí nad Labem

Výkres hodnot

Výkres limitů - dopravní infrastruktura

Výkres limitů - ochrana památek

Výkres limitů - ochrana přírody a krajiny

Výkres limitů - ochrana zdraví a bezpečných životních podmínek

Výkres limitů - technická infratruktura

Výkres záměrů

Výkres problémů

Záplavová území

Vymezení záplavových území v ORP Ústí nad Labem, rozsah záplav z let 2002 a 2013

Poslední aktualizace: 2. 2. 2021, Oddělení GIS MmÚ, aktualizoval: Ing. Markéta Holá