Byli oceněni výherci sloganu a výtvarné soutěže

Nový slogan tvoří identitu Plánu udržitelné městské mobility pro obyvatele Ústí nad Labem a bude využíván v rámci komunikace na webu, na sociální síti Facebook, na akcích k Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem, a na informačních, propagačních, případně na dalších materiálech a prezentacích. Slogan bude využit nejenom v době přípravy Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem, ale i v průběhu jeho následné implementace.
Svého vítěze má také výtvarná soutěž na téma: „Jak bude vypadat doprava ve městě v roce 2030?“. Výtvarné soutěže se zúčastnily celkem 4 základní školy a Gymnázium a střední odborná škola dr. Václava Šmejkala se 72 výtvarnými pracemi. Hodnotící komise vybrala vítěze výtvarné soutěže. 1. místo - Charlotte Hyrmanová ze ZŠ Hluboké, 2. místo - Kateřina Matějková z Gymnázia a Střední odborné školy dr. Václava Šmejkala, 3. místo -  Jakub Bůžek ze ZŠ Stříbrnické a 2 mimořádné ceny pro Veroniku Marešovou ze ZŠ Anežky České a Kateřinu Korbelovou ze ZŠ SNP.
Cenou pro všechny výherce byl balíček obsahující cyklistické doplňky a propagační materiály, který do soutěže věnoval Magistrát města Ústí nad Labem a Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.. Výhra byla vítězům předána na Vizionářském fóru v Kulturním domě ÚL dne 16. dubna 2019.
Fotografie k danému tématu jsou dostupné zde.