Monitoring

Smyslem nastavení zpětného monitoringu a evaluace úspěšnosti naplňování Plánu udržitelné městské mobility („dále jen PUMM“) je zajištění sledování celého plánovacího procesu a navržených opatření. Monitoring a evaluace jsou zcela zásadní pro zpětné zjištění efektivnosti celého plánu mobility a nastavení cílů a opatření. Mechanismus monitoringu a evaluací zajišťuje smysluplnou zpětnou vazbu pro všechny zainteresované aktéry do PUMM, umožňuje sledovat míru jeho plnění, umožňuje případné úpravy a poskytuje relevantní data o efektivnosti PUMM. Zpětný monitoring a evaluace úspěšnosti naplňování nastavených specifických cílů pomocí navržených opatření bude realizován na úrovní města pomocí stanovených indikátorů, a to vždy po uplynutí výhledového období. Evaluace úspěsnosti se tedy předpokládá na konci roku 2025, na konci roku 2030 a následně na konci roku 2040.