Zapoj se

Každodenní přeprava osob a zboží městem si klade stále vyšší nároky pro uspokojení svých potřeb. Město Ústí nad Labem má za cíl podpořit více udržitelné formy dopravy. Zajímá vás více?

Vítejte na webových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné mobility města Ústí nad Labem". Hlavním cílem projektu je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility (PUMM) zlepšuje kvalitu života ve městě. Zapojením široké veřejnosti a odborníků lze docílit vytvoření plánu, který ovlivní a zkvalitní dopravu na příští desetiletí. Změnou postojů a dopravního chování obyvatel směrem k podpoře udržitelných způsobů dopravy lze spolu s navrženými opatřeními docílit:

  • zvýšení bezpečnosti v dopravě,
  • zlepšení kvality životního prostředí a veřejného prostoru,
  • zlepšení schopnosti města reagovat na potřeby dopravní dostupnosti všech obyvatel.

Získáme tak optimalizované řešení dopravy pro město Ústí nad Labem.

Děkujeme Vám, že se s námi aktivně podílíte na změně k lepší budoucnosti Vašeho města!

 

Zapojte se a společně s námi vytvořte budoucí podobu Ústí nad Labem, aby se město stalo lepším místem pro život i dopravu.