Kontakty

Zadavatel

Statutární město Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem-město
IČ: 00081531
Tel.:  475 271 111
E-mail: podatelna.magistrat@mag-ul.cz

Kontaktní osoby

Mgr. Tomáš Kočí
Vedoucí oddělení strategického rozvoje
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrát města Ústí nad Labem
Kontakt: tomas.koci@mag-ul.cz

Zpracovatelé

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r. o.
Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8
IČ: 45797170
Tel.: 731 111 832
Kontakt: tomas.kucera@rhdhv.com
Zastoupená: Mgr. Lenkou Brown, jednatelka společnosti

 

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČ: 44994575
Tel.: +420 541641233
Kontakt: michal.bajgart@cdv.cz
Zastoupený: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem společnosti