Jaká je současná doprava v Ústí nad Labem z pohledu jeho obyvatel?

Jako nejvýznamnější klady ústecké dopravy byly ze strany veřejnosti jako nejdůležitější hodnoceny inteligentní zastávky ve městě, levné jízdné MHD pro děti a seniory, turistické linky (loď, autobus, vlak) a rychlost automobilové dopravy.
Podle hodnocení zapojených obyvatel je největším problémem dopravy v Ústí nad Labem především parkování. Na jedné straně se jedná o nedostatek parkovacích míst pro osobní automobily na sídlištích, na straně druhé nedostatek stání pro jízdní kola. Kromě toho je v Ústí nad Labem negativně vnímán nedostatek jízdních pruhů a nebezpečnost cyklistické infrastruktury (včetně neohleduplnosti řidičů), vysoká cena za dlouhodobé jízdenky MHD a dopravní dostupnost rekreační oblasti jezera Milada.