Pocitová mapa – navrhněte podobu dopravy v Ústí nad Labem k roku 2030

Pocitová mapa, vytvořená zpracovatelem Plánu udržitelné městské mobility Centrem dopravního výzkumu, v. v. i., umožní občanům města se zapojit do tvorby koncepce dopravy ve městě pro další desetiletí a zlepšení stávající situace pěší, cyklistické, MHD nebo automobilové dopravy a parkování.
Město tak bude mít nově k dispozici nástroj na zaznamenávání návrhů týkajících se zvýšení bezpečnosti, zlepšení infrastruktury nebo podpoření dopravní dostupnosti ve městě. Aplikace současně umožňuje zaznamenání odpovědí na otázky ze všech oblastí dopravy, ale také umožňuje výběr jen konkrétní problematiky nebo zadání podnětů nad rámec kladených dotazů.
Pocitová mapa je součástí zpracování návrhové části Plánu udržitelné městské mobility Ústí nad Labem a zaznamenané podněty poslouží jako jeden z podkladů pro sestavení opatření, která budou v Akčním plánu pro realizaci s výhledovým horizontem roku 2030. Pokud máte zájem ovlivnit podobu dopravy města a zvýšení kvality pohybu a přepravy městem, rozhodně se zapojte.