Proběhlo setkání s veřejností v rámci Evropského týdne mobility

Při návštěvě stánku na Mírovém náměstí se veřejnost seznámila s informacemi schváleného Strategického rámce udržitelné městské mobility pro zdokonalení systému veřejné dopravy, i s navrženými opatřeními pro jednotlivé oblasti dopravy s možností diskuze nad mapou města. K dispozici byl také leták s informacemi získaných z pocitové mapy, ve které byly zaznamenávány podněty od veřejnosti k možnostem zlepšení současného stavu přepravy městem. Zájemci se také zúčastnili komentované vycházky v 14 a 16 hod. centrem města za možnostmi revitalizace veřejných prostranství a zklidnění dopravy.