Ochrana ovzduší

Oddělení OOOH vykonává státní správu v rozsahu příslušející obci s rozšířenou působností a obci dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů a souvisejících právních předpisů

Závazné stanovisko k nevyjmenovanému zdroji

Každý, kdo instaluje nový stacionární zdroj neuvedený v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzuší, je povinnen k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu požádat obecní úřad obce s rozšířenou působností (OŽP MmÚ) o vydání závazného stanoviska z hlediska ochrany ovzduší. Více informací získáte na přiložené kartě.

Smogová situace - Informace pro občany

Další informace