Směsný není směšný. Třiďme lépe.

Směsný není směšný.
Třiďme lépe.

Cíl projektu:
Zvýšení povědomí občanů Ústí nad Labem o systému třídění odpadu za účelem zvýšení výtěžnosti v separovaných nádobách na tříděný odpad

Dílčí cíle:

  • sjednocení současného vzhledu nádob na odpady za pomoci jednoduchého jednotícího znaku
  • snížení celkového množství SKO a zvýšení podílu tříděných odpadů
  • soustavně pracovat na povědomí obyvatel, jaký smysl má třídní odpad - ukázat, že předměty z recyklovaného materiálu jsou běžnou součástí našeho života
  • poukázat, jak je důležité mít zájem o své bezprostřední okolí a jak k tomu můžu přispět a že za třídění odpadu se člověk nemusí stydět, spíše naopak; vyvolat společenskou odpovědnost

Doba projektu: 3-5 let

Uskutečněné aktivity:

září 2023 - Den s odpady - celodenní akce pro školy a veřejnost spojená se soutěží ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů "Za drobné elektro dárek"

  

 

září 2022Den s odpady - celodenní akce pro školy a veřejnost
září 2021Den s odpady - celodenní akce pro školy a veřejnost
září 2019Den s odpady - celodenní akce pro školy a veřejnost
září 2018 - Den s odpady - celodenní akce pro školy a veřejnost
září 2017 - Den pro životní prostředí - celodenní akce pro školy a veřejnost za účasti ministra životního prostředí Richarda Brabce
jaro 2017 - příprava grafické podoby nových samolep na nádoby na směsný komunální odpad a tříděný odpad
září 2016 - Den pro odpady - celodenní akce pro veřejnost zaměřená na získání informací o nakládání s odpady. Součástí akce bylo představení loga projektu