Elektroodpad

Elektroodpad

Staré a nefunkční elektrické spotřebiče podléhají tzv. „zpětnému odběru", který zajišťují specializo­vané firmy. Drobný elektroodpad můžete odložit do červených kontejnerů, rozmístěných po městě. Dále lze využít tzv. „Místa zpětného odběru", např. sběrné dvory nebo prodejny elektro.

Ano

Veškerá drobná elektrozařízení z domácnosti (s výjimkou zářivek a autobaterií) např. počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, audiotechnika, telefony, baterie a akumulátory.

Ne

Do červených kontejnerů nepatří tzv. velké domácí spotřebiče - televize, lednice, pračky, monitory apod. Dále pak zářivky a úsporné žárovky.