Ostatní

Ostatní

Použité baterie a akumulátory

Vybité baterie a akumulátory obsahují škodlivé látky, zejména těžké kovy. Správným tříděním baterií napomáháme k jejich recyklaci. Čím více vybitých baterií se dostane do recyklačního procesu, tím méně přírodních zdrojů je nutno vytěžit k výrobě nových. Použité baterie lze bezplatně odevzdat ve všech prodejnách, které v rámci svého sortimentu prodávají přenosné baterie, ve sběrných dvorech a při svozech nebezpečného odpadu.

Použitá osvětlovací zařízení

Moderní světelné zdroje obsahují stopové množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do běžného odpadkového koše. Rozbitá zářivka v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí.

Ano

Lineární zářivky, kompaktní zářivky (= úsporné žárovky), výbojky, LED žárovky. Domácnosti mohou výše uvedená osvětlovací zařízení předat k recyklaci v místech zpětného odběru, tzn. na sběrných dvorech nebo v prodejnách.

Nebezpečný odpad

Tyto odpady, nebo obaly jimi znečištěné mají nebezpečné vlastnosti, které mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Proto musí být využity, či odstraněny ve speciálních zařízeních. Tyto odpady nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. Jedná se např. o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí chemikálie. Nebezpečné odpady můžete odkládat do sběrného dvora, nebo využít mobilního sběru, který je ve městě Ústí nad Labem prováděn 2x ročně. Na území města se nachází 30 zastávek, jejichž umístění, a termín provedení svozu naleznete v Kalendáři odvozu odpadů.

Použité pneumatiky

Žádná z pneumatik nepatří do komunálního odpadu a ani nepatří mezi odpad svážený při svozu objemného odpadu. Výrobci a dovozci pneumatik jsou podle zákona o odpadech povinni zřizovat místa jejich zpětného odběru. Likvidace pneumatik je již v ceně jejího zakoupení. Více informací zde.