Bioodpad

Bioodpad

Jedná se o biologicky rozložitelný odpad pocházející především z údržby zahrad, ale i kuchyní.

Ano

Vhodit sem můžeme trávu, plevel, zbytky pečivá a obilovin, košťály i celé rostliny, seno a slámu, zemi­nu z květin, hnůj, slepičí trus, hobliny a piliny, padané ovoce, slupky z ovoce a zeleniny, zbytky ovoce a zeleniny, listí a drcené větve, kávový a čajový odpad včetně filtrů.

Ne

Do hnědé nádoby nepatří pleny, maso a kosti, oleje a tuky, tekuté a silně mastné potraviny, obaly od potravin, uhynulá zvířata, kočkolit, biologicky nerozložitelné odpady, uhelný popel a smetky z ulice, sáčky z vysavače, cigaretové oharky, podestýlka z chovu drobných zvířat.

Do nádob, prosíme, nevhazujte odpad v igelitových či jiných obalech.