Badatelna Archivu města Ústí nad Labem

Badatelna Archivu města Ústí nad Labem

Badatelna Archivu města Ústí nad Labem má 10 míst, kapacitu není možno překračovat. Přednost mají ti badatelé, kteří si místo v badatelně rezervovali.

Z provozních důvodů zpravidla není možné, aby badatel obdržel archiválie ke studiu týž den, kdy učinil objednávku. Archiválie ke studiu je ale možné předem objednat mailem na výše uvedené adrese.

Z důvodu ochrany archivních dokumentů je badatelna je zabezpečena kamerovým systémem.

Archiváři nesuplují činnost pedagogů a neurčují témata studentských prací.

Provoz badatelny se řídí Badatelským řádem Archivu města Ústí nad Labem.

Kontakt

Mgr. Jana Burdová
tel.: 475 271 385
e-mail: jana.burdova@mag-ul.cz

 

PhDr. Věra Hladíková
tel.: 475 271 384
e-mail: vera.hladikova@mag-ul.cz

Jitka Pieńkosová
jitka.pienkosova@mag-ul.cz