Odbor přestupkových agend

Činnost odboru

 • zajišťuje výkon státní správy pro obvod rozšířené působnosti MmÚ na úseku přestupků v dopravě podle zák. č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu v platném znění), přestupků dle zák. č. 251/2016 (zákon o některých přestupcích v platném znění) a jiných zvláštních zákonů
 • projednává přestupky:
  • dopravní nehody, jízda pod vlivem alkoholu a návykových látek, řízení bez řidičského oprávnění, řízení vozidla bez technické kontroly, řízení vozidla bez registrační značky, nedodržení rychlosti jízdy, řízení bez zdravotní způsobilosti, porušení zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
  • zachycené automatizovaným kamerovým systémem (průjezd na červenou a rychlosti)
  • oznámené Městskou policií Ústí nad Labem (zákaz zastavení, stání na chodníku, nezaplacené parkování, zákaz vjezdu, stání na chodníku, …atd.)
  • na úseku podnikání, na úseku zdravotnictví, na úseku porušování práv k obchodní firmě, křivého vysvětlení, na ochranu zvířat proti týrání, o zbraních, střet zájmů, návykové látky, na úseku sociálně právní ochrany dětí
 • rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím úřadů městských obvodů o přestupcích
 • vyřizuje žádosti o upuštění od výkonu zbytku správního trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v těch případech, kdy byl tento správní trest uložen tímto odborem (formulář ke stažení pod složkou „formuláře“)

Informace k platbě

Odbor přestupkových agend používá tři účty:

 • 376 553 0277/0100 – Komerční banka, a.s.
 • 111 222 8100/5500 – Raiffeisenbank, a.s.
 • 333 444 0050/5500 – Raiffeisenbank, a.s.

Podrobnější informace k zaplacení pokuty a výzvy provozovateli vozidla:

 • Při zadávání platebních údajů u výzvy provozovateli vozidla nebo pokuty, která Vám byla udělena rozhodnutím nebo příkazem, se vždy řiďte tím, co je uvedené v konkrétní písemnosti.
 • V případě, že nemáte písemnost (ztráta, stěhování atd.), která obsahuje správné platební údaje, volejte na odbor přestupkových agend – případně danému referentovi vyřizujícímu přestupek.
 • Při platbě je bezpodmínečně nutné uvést VS, SS a správné číslo účtu.
 • U pokut uložených rozhodnutím nebo příkazem upozorňujeme, že při platbě je nutné dodržet uvedení symbolů. V případě, že symboly budou uvedeny chybně nebo bude platba provedena bez jejich uvedení, nebude možné platbu správně přiřadit. Pokuta bude v našem systému vedena jako nezaplacená a bude dále vymáhána.
 • U platby na základě výzvy provozovateli vozidla je též nutné uvést správné symboly a číslo účtu, aby byla platba správně zaúčtována. Určená částka musí být uhrazena (připsána na účet správního orgánu) v zákonné lhůtě. Bude-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, správní orgán ji vrátí a následně s provozovatelem vozidla zahájí správní řízení.

Konečná Lucie, Ing.

vedoucí odboru přestupkových agend
Č. dveří: 220
Jméno Pozice č. dveří Telefon
Bílková Marcela, Mgr. ekonom/asistent 221 +420475271440
Černá Ivana ekonom 224 +420475271761
Horáčková Dana ekonom 224 +420475271788

Oddělení dopravních nehod

Rosenkrancová Marcela, Bc. vedoucí oddělení dopravních nehod 357 +420475271537
Bolina Václav referent přestupků v dopravě 359 +420475271346
Drábková Martina referent přestupků v dopravě 355 +420475271116
Feltlová Veronika, Bc. referent přestupků v dopravě 354 +420475271690
Kabátníková Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 358 +420475271529
Krumbholcová Eliška, Ing. referent přestupků v dopravě 358 +420475271695
Mansfeld Josef referent přestupků v dopravě 356 +420475271112
Paško Rudlová Michaela referent 353 +420475271753
Pučelík Tomáš, Ing., Bc. referent přestupků v dopravě 356 +420475271382
Virtová Markéta, Bc. referent přestupků v dopravě 355 +420475271819
Wáwrová Michaela, Bc. referent přestupků v dopravě 359 +420475271346

Oddělení kamerového systému

Tomanová Marcela, Bc. vedoucí oddělení kamerového systému 351 +420475271380
Dymáková Michaela referent přestupků v dopravě 349 +420475271782
Focke Zuzana, Bc. referent přestupků v dopravě 353 +420475271662
Hartmanová Nikola, Ing. referent přestupků v dopravě 361 +420475271457
Hasilová Kateřina, Mgr. referent přestupků v dopravě 353 +420475271650
Musilová Lenka, Bc. referent přestupků v dopravě 363 +420475271124
Pápayová Veronika, Mgr. referent přestupků v dopravě 349 +420475271137
Peková Alena, Ing. referent přestupků v dopravě 361 +420475271432
Pomahačová Petra referent přestupků v dopravě 360 +420475271464
Rudlová Marcela referent přestupků v dopravě 352 +420475271347
Sadílková Jana referent přestupků v dopravě 363 +420475271381
Šilhartová Monika, Bc. referent přestupků v dopravě 360 +420475271463
Štroblová Júlia referent přestupků v dopravě 362 +420475271373
Tobolková Petra referent přestupků v dopravě 353 +420475271833
Trlicová Zuzana referent přestupků v dopravě 349 +420475271283
Vondráková Alena, Bc. referent přestupků v dopravě 362 +420475271496

Oddělení přestupků

Rysová Romana, Bc. vedoucí oddělení přestupků 378 +420475271443
Abtová Iveta referent přestupků 339 +420475271453
Balšánková Kateřina, Bc. referent přestupků 336 +420475271379
Fišerová Naděžda, Bc. referent přestupků 337 +420475271581
Hlavatá Jana referent přestupků 377 +420475271493
Marková Vladana, Bc. referent přestupků 335 +420475271291