Skartace dokumentů

Skartace dokumentů

Všechny skartační návrhy pro původce z Ústecka, kteří provádějí spisovou službu, schvaluje od 1.1.2005 Státní oblastní archiv Litoměřice, Krajská 1, 412 74 Litoměřice (info@soalitomerice.cz)

Město Ústí nad Labem a jím zřízené organizačních složky, příspěvkové organizace a právnické osoby, předkládají skartační návrhy ke schválení státnímu oblastnímu archivu prostřednictvím Archivu města Ústí nad Labem. Bez souhlasu státního oblastního archivu není možno zničit (dát do sběru) žádné dokumenty.

Skartační návrh musí obsahovat:

a) označení původce dokumentů, které jsou navrženy ke skartačnímu řízení,
b) seznam dokumentů navržených ke skartačnímu řízení a dobu jejich vzniku,
c) skartační znak (A= archiválie, V= výběr, S= skart / číslicí znamenající úložní dobu u původce dokumentu, např. A/20).

Skartační návrh je možno poslat i v elektronické podobě na adresu lukas.mahnert@mag-ul.cz nebo petr.karlicek@mag-ul.cz.
Povolení skartace vyřídíme ve lhůtě do 30 dnů.