Školní vysvědčení

Školní vysvědčení

V archivu jsou uloženy písemnosti škol města a okresu vzniklé již ve druhé polovině 18. století a působící do konce druhé světové války. Poválečné školy mají v archivu uloženy své písemnosti zejména ty, jejichž činnost byla již zrušena:

Ústí nad Labem

 • 2. Měšťanská škola (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1946 - 1948
 • 2. Osmiletá střední škola (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1953 - 1961
 • 2. Střední škola (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1948 - 1953
 • 2. Základní devítiletá škola (škola „U divadla“) Ústí n.L. 1961 - 1985
 • 3. Osmiletá střední škola (škola „U divadla“) Ústí n.L. 1954 - 1959
 • 3. Základní devítiletá škola (škola „U divadla“) Ústí n.L. 1960 - 1972
 • 4. Národní škola (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1945 - 1952
 • 7. Národní škola (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1948 - 1953
 • 7. Obecná škola smíšená (škola „U divadla“) Ústí nad Labem 1946 - 1948
 • Základní škola Moskevská Ústí nad Labem 1945 - 1993
 • Škola Bělehradská č.p. 58, Ústí nad Labem 1956 - 1981
 • 15. Základní devítiletá škola (Jateční ul.) Ústí nad Labem 1945 - 1978
 • 24. základní škola (Stará ul.) Ústí nad Labem 1973 - 1990
 • Obchodní akademie - Hospodářská škola Ústí nad Labem 1945 - 1959

Chabařovice

 • Škola Chabařovice 1920 - 1948
 • 1. Osmiletá střední škola Chabařovice 1953 - 1958
 • Střední škola Chabařovice 1949 - 1953
 • Devítiletá střední škola Chabařovice 1959 - 1960
 • Základní devítiletá škola Chabařovice 1960 – 1967
 • Soukromá střední odborná škola Chabařovice 1993 – 1997 0,06

Krásný Les

 • Základní devítiletá škola Krásný Les 1967 - 1974

Lipová

 • Základní devítiletá škola Lipová 1945 - 1977

Radešín

 • Základní devítiletá škola Radešín 1946 - 1961

Stebno

 • Základní devítiletá škola Stebno 1945 - 1963

Trmice

 • Základní odborná škola rolnická Trmice 1948 - 1960

Ostatní, tj. dosud fungující školy nebo školy, které se staly nástupnickou institucí školy zrušené, mají své spisy uloženy ve svých archivech.

Kopie vysvědčení a úřední ověření 37,- Kč.
Kopie vysvědčení bez ověření 7,- Kč.