Žádosti občanů o poskytování informací z Archivu města Ústí nad Labem

Žádosti občanů o poskytování informací z Archivu města Ústí nad Labem

Jednotlivé žádosti archiv vyřizuje v co nejkratších lhůtách, podání žádosti je možné písemnou formou, ústně, telefonicky nebo na e-mailovou adresu.

Archiv města Ústí nad Labem
Hrnčířská 2/65
400 01 Ústí nad Labem
tel.: 475271383
e-mail: petr.karlicek@mag-ul.cz

Písemné žádosti mohou být podávány v jazyce českém, slovenském, německém, anglickém, španělském, italském, ruském, polském a ukrajinském, telefonické žádosti v jazyce českém, slovenském, německém. Odpovědi budou vyřízeny v jazyce českém, případně německém. Úřední potvrzení, ověření pravosti kopií dokumentů z archivu pouze v jazyce českém. Odpovědi je možné též vyzvednout osobně.

Pokud občan nebo organizace požaduje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., je třeba na žádost tuto skutečnost výslovně uvést

Osobně možno podávat žádosti o informace v tyto dny a hodiny

Pondělí

8:00 - 11:00

13:00 - 17:00
Úterý

8:00 - 11:00

13:00 - 15:00
Středa

8:00 - 11:00

13:00 - 17:00
Čtvrtek

8:00 - 11:00

13:00 - 15:00
Pátek

8:00 - 11:00