Dotační řízení

 

 Statutární město Ústí nad Labem
prostřednictvím Odboru kultury, sportu a sociálních služeb Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje

 

DOTAČNÍ PROGRAM
na poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2017
z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem

Dotační tituly:

  • na podporu sociálních služeb a na činnosti rozvojové povahy, zejména na podporu kvality sociálních služeb 
  • na činnosti na podporu rodiny
  • na podporu občanských aktivit svépomocného charakteru

O dotace mohou žádat registrovaní poskytovatelé sociálních služeb a neziskové organizace. O dotace lze žádat po splnění podmínek zpracovaných v „Zásadách dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním 2017“ (dále jen Zásady dotačního programu).

Zásady dotačního programu, formuláře a platný komunitní plán péče jsou k dispozici na webových stránkách www.usti-nad-labem.cz (Magistrát – odbory a oddělení – odbor kultury, sportu a sociálních služeb - Formuláře) nebo www.socialni-sluzby-usti.cz.

Případné informace k dotačnímu programu na rok 2017 lze získat na telefonních číslech: 475 271 119, 475 271 360.

SOUBORY K DOTAČNÍNU ŘÍZENÍ KE STAŽENÍ >>>> (.zip, 425kB)

Uzávěrka došlých projektů je 31. 10. 2016 
(upřesňující informace viz Zásady dotačního programu)