Odbor státní sociální podpory

Odbory a oddělení

Další informace

Aktuality

Oddělení a zaměstnanci

Organizační struktura

Zpět na seznam odborů

Odbor státní sociální podpory

Činnost odboru státní sociální podpory

 • komplexně zajišťuje agendu dávek státní sociální podpory
 • přijímání žádostí, kontrola úplnosti, formální a věcné správnosti žádostí a předepsaných dokladů, zavádění dat do systému SSP
 • zpracování rozhodnutí v prvním stupni správního řízení
 • odvolací řízení
 • metodická, konzultační a poradenská činnost na úseku státní sociální podpory
 • vyřizování stížností dle vládní vyhlášky publikované v úředním listu
  č. 150/1958
 • komplexní kontrolní činnost v oblasti dávek státní sociální podpory
 • kontrola správnosti a úplnosti podkladů rozhodných pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu
 • stěhování žádostí o dávky SSP na jiná kontaktní místa v případech přirozené migrace obyvatel ( poštou i elektronickou cestou )
 • roční zúčtování rodičovského příspěvku
 • zabezpečuje výplaty dávek SSP dle zákona 117/1995 Sb., v platném znění
 • zpracovává statistické výkazy pro potřeby MPSV, MF ČR , zajišťuje účetní agendu v oblast SSP
 • evidence pohledávek a vymáhání přeplatků na dávkách státní sociální podpory

Druhy dávek

Přídavek na dítě

Pohřebné

Sociální příplatek

Zaopatřovací příspěvek

Rodičovský příspěvek

Příspěvek na dopravu

Příspěvek na bydlení

Dávky pěstounské péče

Porodné

Podmínka nároku
Viz Ministerstvo práce a sociálních věcí

Co je důležité vědět

USTANOVENÍ ZE ZÁKONA 117/1995Sb. ČÁSTKY ŽIVOTNÍHO MINIMA      

Ustanovení ze zákona č. 117/95 Sb.

§ 1 Státní sociální podpora

 1. Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.
 2. Náklady na státní sociální podporu hradí stát

Částky životního minima

Nařízení vlády o č. 333/2001 ( účinnost od 1.října 2001 )

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění výživy a ostatních osobních potřeb občana, činí měsíčně

 1. 1690 Kč, jde-li o dítě do 6 let věku, 
 2. 1890 Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku, 
 3. 2230 Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku, 
 4. 2450 Kč, jde-li o nezaopatřené dítě od 15 do 26 let věku,
 5. 2320 Kč u ostatních občanů

Částka životního minima, která se považuje podle zákona o životním minimu za potřebnou k zajištění nezbytných nákladů na domácnost, činí měsíčně

 1. 1780 Kč, jde-li o jednotlivce, 
 2. 2320 Kč, žijí-li v domácnosti dvě osoby, 
 3. 2880 Kč, žijí-li v domácnosti tři nebo čtyři osoby, 
 4. 3230 Kč, žije-li v domácnosti pět nebo více osob.

      Právní úprava oblastí působnosti

 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění,
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění,

nařízení vlády ČR č. 333/2001 Sb., kterým se zvyšují částky životního minima

e-mail: Jmeno.Prijmeni@ssp.mpsv.cz