Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru města Chabařovice v uplynulém období - projednání

 

V souladu s veřejnou vyhláškou může každý do 18.7.2017 (včetně) uplatnit u pořizovatele písemné připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu sídelního útvaru města Chabařovice v uplynulém období (nabytí účinnosti ÚPnSÚ Chabařovice dne 09.03.1997).

 

Příloha: