Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova

Vážení  občané města,

Mapa územíStatutární město Ústí nad Labem si Vás dovoluje informovat, že odbor dopravy a majetku připravuje podle postupu a v náležitostech dle nařízení vlády č. 390/2017 Sb, zpracování studie a projektu Plánu regenerace sídliště zadního traktu ul. Masarykova v Ústí nad Labem - „Regenerace sídliště zadní trakt ul. Masarykova“. Cílem plánu regenerace sídliště je najít řešení aktuálních problémů území, navrhnout řešení dopravní situace ve smyslu efektivního a funkčního řešení (obytná zóna, technický stav komunikací a schodišť, odvodnění) včetně pěší zóny. Nedílnou součástí plánu regenerace je návrh řešení zeleně, kontejnerových stání, veřejného osvětlení, návrh vhodných volnočasových aktivit a nového mobiliáře.

Aktuality

Veřejné projednání 3. fáze

Dne 13. 2. 2023 od 16,30 hod proběhlo v zasedací místnosti Zastupitelstva města Ústí nad Labem veřejné projednání 3. fáze studie regenerace sídliště „Zadní trakt ul. Masarykova“.
 

Veřejná setkání

Dovolujeme si Vás pozvat na dvě veřejná setkání, která se budou konat dne 19.10.2022 od 10:00 a 15:00 v Informačním středisku města Ústí nad Labem, Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí nad Labem, 1. patro.
 

Dotazník

Vážení obyvatelé a návštěvníci lokality, děkujeme za Váš zájem o život na tomto sídlišti a vyplnění průzkumné ankety. Výsledky ankety je možné zhlédnout zde.

 

Urbanistické vycházky v řešeném území

Dovolujeme si vás pozvat na dvě urbanistické vycházky v řešeném území, které se uskuteční dne 20. 4. 2022.
 

Dokumenty

Kontakty

  • Objednatel – Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
  • Zhotovitel – Ars Fabrica,s.r.o., Na Dolinách 8/30, 147 00 Praha 4, e-mail: info@arsfabrica.com