Územní studie krajiny

Územní studie krajiny - schválené využití (2019)

2. Veřejná konference k návrhové části územní studie krajiny

(6. března 2019 od 15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8)

Veřejná konference k návrhové části územní studie krajiny

(10. října 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v budově Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8)

Návrhová část k projednání (2018)

Analytická část k projednání (2017)