nápověda

 

Bezbariérové přístupy Ústí nad Labem


Město Ústí nad Labem spolu s evropským dopravním projektem Civitas Archimedes vytvořilo samostatný webový portál, kde  poskytuje rady a informace o  bezbariérových trasách mezi zastávkami MHD, parkovišti pro invalidy a budovami magistrátu, městských obvodů, sociálních služeb a zdravotnictví.

Tento portál zahrnuje :
1)   
Cílová místa (magistrát, městské obvody, sociálních služby a zdravotnictví)
2)    Zdrojová místa (zastávky MHD, parkoviště)
3)    Trasy bezbariérových přístupů
4)    Videopasport z průjezdu bezbariérových tras
5)    Hrany přechodů pro chodce s vyznačením výšky šlápnutí
6)    Rampy
7)    Překážky

Ovládání mapy:
Mapu lze ovládat ovládacími prvky

Ovládání mapy
 nebo stisknutím, držením a posunem levým tlačítkem myši pro posun mapy a klávesamu [+] a [-] pro přiblížení nebo oddálení mapy.

1)    Cílová místa (magistrát, městské obvody, sociální služby a zdravotnictví.)
Místa lze ze seznamu vybrat volbou Významné objekty.
V mapě jsou tato místa označena příslušnými ikonkami.
Budovy

2)    Zdrojová místa (zastávky MHD, parkoviště)
Tato místa lze ze seznamu rovněž vybrat volbou Významné objekty.
V mapě jsou označena příslušnými ikonkami.

Zdroje

3)    Trasy bezbariérových přístupů
Trasy bezbariérových přístupů spojují zdrojová a cílová místa, lze je vybrat se seznamu tras volbou Bezbariérové trasy:
Seznam bezbariérových tras

Pro každé zvolené místo jsou vykresleny všechny bezbariérové trasy:

Bezbariérové trasy

4)    Videopasport z průjezdu bezbariérových tras
Ke každébezbariérové trase je možno kliknutím na trasy spustit průběhové video, při jehož prohlížení se v mapě zobrazuje bod, který reprezentuje aktuální polohu videa.
Videopasport
Lze zobrazit video v plovoucím okně v originální velikosti.

Ukázku videa z průjedu trasou lze stáhnout ve formátu pro mobilní telefony z této adresy Video do mobilu.

5)    Hrany přechodů pro chodce s vyznačením výšky šlápnutí
Každá hrana přechodu je vyznačena barevně podle výšky šlápnutí, jsou k ní pořízeny fotografie detailu hrany a rozhledových poměrů a zobrazují se další indormace, týkající se výskytu slepecké dlažby či slepecké signalizace.
Hrana přechodu

Detail hrany

6)    Rampy
Na trasáchy jsou vyznačeny rampy s detailními fotografiemi.
Rampa   Foto rampy

7)    Překážky
Některé přístupy nejsou bezbariérové, jsou vyznačeny červeně a je k ním pořízena fotografie.
Překážka - schody  Schody