Dotace

Statutární město Ústí nad Labem každoročně prostřednictvím Odboru sociální péče Magistrátu města Ústí nad Labem vyhlašuje Dotační program na podporu poskytování sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním ve městě Ústí nad Labem.
Dotační program je primárně zaměřen na přímou podporu poskytovatelů sociálních služeb (registrovaných dle zákona o sociálních službách) a podporu neregistrovaných služeb poskytujících služby doplňující a návazné, a to především s dlouhodobým charakterem a s celoročním provozem.
Podpora sociální oblasti ve Statutárním městě Ústí nad Labem vychází z potřeby zachování stávající komplexní sítě poskytovatelů sociálních služeb a případně z potřeby jejich rozvoje. Podkladem pro směřování dotačních prostředků Statutárního města Ústí nad Labem do sociální oblasti je platný Komunitní plán péče města Ústí nad Labem.

V rámci dotačního programu jsou vyhlašovány celkem 2 dotační tituly:

  • pro registrované poskytovatele sociálních služeb na celoroční činnost a provoz organizací, které poskytují služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  • na celoroční činnost a provoz pro právnické osoby, které působí v oblasti podpory rodiny a zajišťují služby a aktivity, které doplňují sociální služby, či na ně navazují

O dotace mohou žádat nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby v souladu se zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách, právnické osoby zajišťující činnosti v oblasti podpory rodiny. Konkrétní podmínky Dotačního programu jsou zpracované v „Zásadách dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním“ na daný rok (viz „Formuláře ke stažení“).

Kde to vyřídíte:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče
Mírové náměstí 3097/37 (budova PB Centra), Ústí nad Labem
pracovnice: Renata Vavřičková, Šárka Šmilauerová
číslo kanceláře: 606A, 606B (6. patro)
telefon: 475271119, 475271360

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Adresa pro písemnou korespondenci:

Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče
Velká Hradební 2336/8, 401 00, Ústí nad Labem

Termín podání:

Žádosti lze podat pouze v termínu uvedeném ve vyhlášené dotační výzvě. Mimo tento termín nelze žádost přijmout. Výzva je vždy zveřejněna na webových stránkách www.usti.cz

Co k tomu potřebujete:

Vyplněný el. formulář pro poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem ve vyhlášeném dotačním programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním (viz. Zásady dotačního programu pro poskytování účelových dotací z rozpočtu Statutárního města Ústí nad Labem na sociální služby a služby blízké službám sociálním – konkrétní dotační titul) včetně všech požadovaných příloh, které jsou na el. formuláři uvedeny.

Žádost musí být podána elektronicky prostřednictvím dotačního portálu města Ústí nad Labem - https://dotace.usti-nad-labem.cz/. Pokud žadatel o dotaci doposud není registrován v systému, provede registraci na dotačním portálu města Ústí nad Labem https://dotace.usti-nad-labem.cz/ prostřednictvím e-mailu a hesla.
Za správnost údajů uvedených v žádosti a v předkládaných přílohách či dokladech zodpovídá žadatel.
Veškerá komunikace s žadatelem bude přednostně vedena přes e-mail uvedený v „identitě žadatele“ v dotačním portálu města Ústí nad Labem.

Formuláře:

Elektronická žádost o účelovou dotaci na udržení stávajících sociálních služeb, rozvoj nových sociálních služeb a na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na podporu kvality sociálních služeb (dotační portál města Ústí nad Labem - https://dotace.usti-nad-labem.cz/).

Elektronická žádost o účelovou dotaci na podporu rodiny (dotační portál města Ústí nad Labem - https://dotace.usti-nad-labem.cz/).

Přehled poskytnutých dotací >>>