Vydání O7 - parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Základní informace k parkovacímu průkazu

Na základě osobního jednání oprávněné osoby proběhne vydání nebo výměna parkovacího průkazu na počkání.

Výdej a výměna parkovacího průkazu označujícího vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou (dále jen parkovací průkaz) osobám, které jsou držitelé průkazu ZTP (s výjimkou osob postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo průkazu ZTP/P.

Formuláře nejsou stanoveny, na základě osobního jednání s občanem (zdravotně postiženou osobou nebo jeho zákonným zástupcem) budou sepsány příslušné dokumenty.

Oprávněnou osobou žádat o parkovací průkaz je zdravotně postižená osoba, soudem stanovený opatrovník zdravotně postižené osoby, zákonný zástupce nezletilé zdravotně postižené osoby

Parkovací průkaz je nepřenosný a jeho zneužití je právně postižitelné. V případě zneužití parkovacího průkazu mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností vydané zvláštní označení odebrat. Podle § 125c odst. 1 písm. f) bodu 11 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Parkovací průkaz lze používat ve všech zemích Evropské unie podle platných dopravních předpisů navštívené země.

Co k tomu potřebujete

 • platný průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • platný doklad totožnosti
 • aktuální průkazové foto
 • rozhodnutí z Úřadu práce o přiznání průkazu zdravotně postižené osoby ZTP,ZTP/P
 • u výměny parkovacího průkazu je nutné vrátit stávající parkovací průkaz či již neplatný průkaz

Zákonný zástupce zdravotně postiženého nezletilého dítěte (rodič, jiná osoba, která má dítě v péči) dále předloží k jednání

 • svůj průkaz totožnosti
 • doklad totožnosti dítěte (např. OP nebo rodný list dítěte) případně rozsudek soudu
 • svěření dítěte do péče.

Opatrovník zastupující zdravotně postiženou osobu dále předloží k jednání

 

 • svůj průkaz totožnosti
 • doklad o opatrovnictví

Podle kterého právního předpisu se postupuje a související předpisy

Kdy a jak se používá parkovací průkaz

 • Motorové vozidlo lze označit parkovacím průkazem pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu.
 • Parkovací průkaz se umístí za přední sklo motorového vozidla fotografií směrem dovnitř.
 • Přepravovaná osoba je povinna se prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie průkazem ZTP nebo ZTP/P, který ji opravňuje k užívání vozidla označeného parkovacím průkazem.
 • Parkovací průkaz lze používat v jakémkoliv vozidle, kterým je zdravotně postižená osoba přepravována.
 • Odbor dopravy může na základě žádosti osoby, které byl vydán parkovací průkaz, vydat rozhodnutí o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště.
 • Parkovací průkaz se používá současně s průkazem ZTP nebo ZTP/P, jinak je neplatný. Je nutné mít u sebe vždy oba doklady.

Vydání O2 - speciální označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou se rozumí

 • Speciální označení O2 se vydává osobám, postiženým úplnou nebo praktickou hluchotou vlastnícím platný řidičský průkaz.
 • Vydání a výměna speciálního označení O2 je zdarma
 • Výdej a výměna speciálního označení O2 probíhá na počkání
 • Speciální označení lze používat v jakémkoliv vozidle, které je řízeno osobou, jíž bylo označení vydáno.
 • Vydané speciální označení O2 musí být ve vozidle umístěno na viditelném místě tak, aby bylo z vnějšku vozidla zřejmé, že vozidlo je řízeno sluchově postiženou osobou (zadní okno vlevo).
 • Vydání speciálního označení O2 není vázáno na členství v jakémkoli občanském sdružení zdravotně postižených občanů.
 • Motorové vozidlo lze označit speciálním označením O2 pouze v případě, řídí-li vozidlo osoba, která je držitelem speciálního označení. Řidič motorového vozidla označeného speciálním označením O2 je povinen se prokázat na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie průkazem ZTP, který ho opravňuje k užívání speciálního označení.

Co k tomu potřebujete

 • platný průkaz ZTP,
 • platný doklad totožnosti,
 • platný řidičský průkaz,
 • rozhodnutí z Úřadu práce o přiznání průkazu zdravotně postižené osoby - ZTP, ZTP/P
 • u výměny speciálního označení O2 je nutné vrátit stávající speciální označení O2.

Kdo si může požádat o O7 a O2

Občan s trvalým či faktickým pobytem na území města Ústí nad Labem a obcí Dolní Zálezly, Habrovany, Homole u Panny, Chabařovice, Chlumec, Chuderov, Libouchec (je vymezen územím obcí Libouchec, Petrovice, Tisá, Velké Chvojno), Malé Březno, Malečov, Petrovice, Povrly, Přestanov, Ryjice, Řehlovice, Stebno, Tašov, Telnice, Tisá, Trmice, Ústí nad Labem, Velké Březno (je vymezen územím obcí Homole u Panny, Malé Březno, Velké Březno, Zubrnice), Velké Chvojno, Zubrnice.

Podle kterého právního předpisu se postupuje a související předpisy a informace

 • Ustanovení § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů.

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Speciální označení O2 je nepřenosné a jeho zneužití je právně postižitelné. V případě zneužití speciálního označení mohou obecní úřady obce s rozšířenou působností vydané zvláštní označení odebrat.

Kde a s kým řešit vydání O7 a O2

 • Odbor sociální péče
  Mírové náměstí 37, Ústí nad Labem
  6. patro, kancelář č. 603B, telefon 475271739
 • Zastupující kancelář č. 604B (6. patro), telefon 475271300

Bližší informace: Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor sociální péče, Mírové náměstí 37 (budova PB Centra, 6. patro), Ústí nad Labem.