Veřejný opatrovník

 

Základní informace k veřejnému opatrovníkovi

  • Veřejný opatrovník - označujeme tak opatrovníka – obec, kde má člověk bydliště, nebo obcí pověřenou organizaci (právnická osoba zřízená obcí k plnění úkolů tohoto druhu).
  • Veřejný opatrovník - jedná se o zákonné zastupování občana na základě rozhodnutí či usnesení soudu, kdy občan byl omezen ve svéprávnosti a soud ustanovil opatrovníka příslušnou obec.
  • Výkon opatrovnictví je výkonem přenesené působnosti. Veřejné opatrovnictví přichází na řadu až ve chvíli, kdy nemá zájem nikdo mezi příbuznými a blízkými člověka tuto funkci vykonávat a není nalezen jiný vhodný kandidát na opatrovnictví.
  • Omezení svéprávnosti občana rozhoduje na základě podnětu či návrhu okresní soud. Pokud nelze jinak ustanoví soud opatrovanci - chráněnci veřejného opatrovníka. Funkce veřejného opatrovníka vykonává k tomu pověřený pracovník obce, v malých obcích obvykle přímo starosta obce.

Podle kterého právního předpisu se postupuje a  související předpisy

Kde vyřídíte a s kým

Úřady městských obvodů, na sociálních odděleních či úsecích
Oprávněn jednat je referent či sociální pracovník sociálního oddělení či úseku jednotlivých úřadů městských obvodů v Ústí nad Labem

Kde nás najdete