Slovník MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věci ČR vydalo tento slovník, v němž vysvětluje nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník je zpracován tak, aby ve srozumitelné formě zejména široké veřejnosti přiblížil pojmy, které mohou být někdy složité na pochopení.

(zdroj: MPSV)

http://slovnik.mpsv.cz/