Dny evropského dědictví

29.8.2003

Také v letošním roce se město Ústí nad Labem připojí ke Dnům evropského dědictví. Dny evropského dědictví (European Heritage Days - EHD) jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací a společenskou akcí, která se koná od roku 1991 pod záštitou Rady Evropy a k jejímž myšlenkám se dnes hlásí 47 zemí Evropské kulturní konvence.

Česká republika se do EHD zapojuje od roku 1991. Hlavním garantem akce v ČR je Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska v Praze, jeho partnerem pak Ministerstvo kultury ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Dny evropského dědictví každoročně otevírají veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce, katedrály, ale otevírají i dveře soukromých a veřejných budov (radnic, soudů, obytných budov aj.), které nebývají přístupny veřejnosti vůbec, nebo pouze příležitostně a částečně.

Ústí nad Labem se do této akce zapojuje od roku 1996. V roce 2002 bylo otevřeno 15 objektů, které navštívilo více než 1 200 zájemců.

Pro rok 2003 je pro návštěvníky v Ústí nad Labem připravena následující nabídka:

1. Klášter sv. Vojtěcha (ul. Hradiště 4)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 16.00 hod.

2. Kostel Nanebevzetí Panny Marie (ul. U Kostela)

- otevřeno 13. září od 10.00 do 17.00 hod.

14. září od 12.00 do 17.00 hod. - dopoledne konání bohoslužeb

3. Chrám Apoštola Pavla (ul. Dvořákova 6 - “Červený kostel”)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

4. Kostel sv. Václava (Valtířov)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

5. Kostel sv. Jakuba Většího (Svádov)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

6. Městské divadlo (Lidické nám. 10)

- otevřeno jen 13. září od 10.00 do 16.00 (po hodinách s průvodcem)

7. Muzeum města (Masarykova ul. 3)

- otevřeno jen 13. září od 10.00 do 18.00 hod.

8. Palácová vila H. Weinmanna (W. Churchilla 3 – Sev. vědecká knihovna)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

9. Palácová vila I. Petschka (W. Churchilla 4 – Městský obvod ÚnL-město)

- otevřeno jen 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

10. Palácová vila F. Petschka (W. Churchilla 6 – Pedagogické centrum)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod.

11. Výzkumný ústav anorg. chemie (Revoluční 84 – Stará správní budova)

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod

12. Zdymadla T. G. Masaryka

- otevřeno 13. a 14. září od 10.00 do 17.00 hod. – po hodinách s průvodcem

13. Hrad Střekov

- otevřeno 13. a 14. září od 9.00 do 16.00 hod

14. Malířský koutek (Střekov- pod hradem)

- veřejně přístupné prostranství

Informace: Informační středisko Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem, Hrnčířská 1/10, Ústí nad Labem Velká hradební 8, Ústí n. L., tel: 475220421 fax: 475210070 tel: 475241839 fax: 475211141, E-mail: info.ul@mbox.vol.cz E-mail: jarosova@mag-ul.cz