Některé městské organizace ušetří

5.11.2003

   Odbor městských organizací a služeb MmÚ, včetně některých příspěvkových organizací, je schopen ještě z letošního rozpočtu ušetřit 1,8 mil. korun.

   Úspory byly hledány na základě kroků Rady města, která požádala všechny správce kapitol, včetně obvodů, aby s ohledem na nenaplnění daňových příjmů čerpali v neinvestiční části finančního plánu peníze ve výši 98% původně schváleného rozpočtu.

   Zhruba dvě třetiny z uvedené částky budou ušetřeny na platbách města směrem k TSM (komunální služby). Rezervy dále našlo 23 příspěvkových organizací, z nichž nejvíce bylo mateřských škol. Naopak u většiny ZŠ a domovů důchodců se tak nestalo. Výdajové úspory dále neproběhnou v divadlech, zoo, muzeu, KS Albis a ústavech sociální péče.

   Radní vyslovili poděkování těm organizacím, ve kterých k úsporám dojde.