Poradna do likvidace

23.2.2004

  Radní vyslovili kvůli nedostatku finančních prostředků souhlas se zrušením Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy k letošnímu 31. srpnu. Poradna vstoupí do likvidace a její provoz bude zatím zredukován.

  “Domníváme se, že by tuto činnost měl vykonávat a financovat privátní sektor, nikoliv město”, říká náměstek primátora Mgr. Tomáš Jelínek.

  Aby byla zachována kontinuita v poskytování poradenských služeb, bylo ředitelce poradny Mgr. Růženě Kupcové doporučeno, aby k těmto účelům založila neziskovou organizaci a již v letošním roce požádala město o poskytnutí dotace na rok 2005. Radní v této uložili Mgr. Jelínkovi, aby zpracoval návrh na vyhlášení grantu města na zabezpečení poradenství v oblasti manželství a mezilidských vztahů.