Radní jednali o přípravě rozpočtu na rok 2004

18.11.2003

   Rada města vzala na vědomí informaci o přípravě rozpočtu města Ústí nad Labem na rok 2004, včetně skutečnosti, že neinvestiční výdaje pro příští rok budou zcela pokryty řádnými příjmy. Radní dále souhlasí s limitem neinvestičních výdajů pro rok 2004 ve výši 1, 003 mil. Kč, včetně limitu na dotace městským obvodům ve výši 78 mil. Kč. Rada také vyslovila souhlas s investičním rámcem ve výdajové části rozpočtu na následující rok do výše 250 mil. korun.