Spolek zpracuje analýzy

22.10.2004

  Rada města vzala na vědomí informaci o záměru Spolchemie zpracovat „Analýzy rizik úniků veškerých nebezpečných látek“ a o záměru aktualizace „Analýzy rizik závažné havárie“. Obě analýzy vypracují pracovníci Spolchemie ve spolupráci s externími odborníky.